2 תגובות

  • Nיכל, צפiן

    לא היו שום בדיות, הכותרת מטעה

    מעצבן

  • אמיתי

    לפי תיאוריות מעודכנות, הקטבים לא יתהפכו.

    זה קשור למהירות יחסית של סיבוב שכבות בתוך כדה"א.