מה זה אטול? איפה מוצאים ריקציות? ומי היו סוג'ורנר, ספיריט ואופורטיוניטי? טריוויה מדעית

 

 

2 תגובות

 • נעם טל

  מסה, מספר מסה ומספר אטומי הבחנה בין המושגים.

  המונח מספר מסה שגוי ומטעה.
  המספר האטומי תלוי רק במספר הפרוטונים.
  משתמשים בשלושה סוגי מסה
  המסה הנומינלית מספר שלם הקרוב ביותר למסה המדויקת
  מסה מונואיזוטופית ולכן לכל יסוד שאינו מונו איזוטופי (כמו נתרן, פלואור) יש מספר מסות למשל כלור 35וכלור37
  ויש המסה הממוצעת שנקראת גם מסה מולרית שבה משתמשים כימאים והיא שקלול המסה של כל האיזוטופים לפי מידת המצעותם בטבע. זאת המסה שבה אנו משתמשים בחישוב הכמויות בתגובות.
  במס ספקטרומטריה מופיע כל איזוטופ בנפרד ולכן עבור פיסיקאים וכימאים שעוסקים במס ספקטרומטריה (כמוני) המסה שבשימוש היא המסה המונואיזוטופית . לכן יש להבחין בין מספר אטומי לבין סוג המסה. והמונח מספר מסה מטעה. .

 • מומחה מצוות מכון דוידסוןאיתי נבו

  תודה רבה

  המונח "מספר מסה" לא מיועד לשקף בדיוק את המסה של האטום, אלא רק קירוב מקובל. בהגדרה זהו סכום מספרם של הפרוטונים והנייטרונים, שמכובן אינו מספק את המסה המדויקת של אטום ספציפי, אבל הוא עדיין מושג מקובל ושימושי בלימודי הכימיה, ראה למשל כאן: 
  https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Introductory_Chemistry/Introduct...(CK-12)/04%3A_Atomic_Structure/4.17%3A_Mass_Number#:~:text=The%20mass%20number%20is%20defined,number%20of%20neutrons%20%2B%20atomic%20number.