מושג העבודה (work) הינו חשוב ביותר בפיזיקה. עבודה היא כמות האנרגיה המועברת למערכת או גוף בשל הפעלת כוח לאורך מסלול כלשהו. עבודה נמדדת בג'אול (ביחידות SI). ג'אול אחד שווה לעבודה של כוח בן ניוטון אחד המופעל לאורך מטר מסלול. (בהנחה שהכוח מקביל למסלול לכל אורכו). יחידת נוספת, מוכרת לא פחות, למדידת עבודה היא קילוואט שעה. בכתיב מתמטי:

כאשר F הינו הכח, r הינו ההעתק. חשוב להדגיש שמכפלה זו הינה מכפלה סקלרית בין שני וקטורים. אם כוח כלשהו פועל על גוף מסוים בכיוון המאונך לכיוון תנועתו, הרי שכוח זה אינו מקיים עבודה כלל, מאחר שהמכפלה הסקלרית של שני וקטורים המאונכים זה לזה מתאפסת. דוגמאות לכוחות שבמקרים רבים פועלים בניצב למסלול, ולכן לרוב אינם מבצעים עבודה הם הכוח הנורמלי והכוח המגנטי. היכולת לבצע עבודה קרויה אנרגיה. כמות העבודה שמערכת מסוגלת לבצע אינה עולה על כמות האנרגיה שהמערכת מכילה, בהתאם לחוק שימור האנרגיה.


באיור: על אף המאמץ, העבודה המתבצעת הינה אפס

מאת: חיים ברק
המחלקה לפיזיקה של חלקיקים ואסטרופיזיקה
מכון ויצמן למדע

הערה לגולשים
אם אתם חושבים שההסברים אינם ברורים מספיק או אם יש לכם שאלות הקשורות לנושא, אתם מוזמנים לכתוב על כך בפורום. אנו נתייחס להערותיכם. הצעות לשיפור וביקורת בונה תמיד מתקבלות בברכה.

0 תגובות