התארכותו של קפיץ כתלות בכוח הפועל עליו מתוארת בקירוב מאוד טוב על-ידי חוק הוק (Hooke's law). החוק אומר כי התארכותו של קפיץ יחסית לעומס המופעל עליו, כל עוד לא עברנו את גבול האלסטיות.


כל הזכויות שמורות להאנה-ברברה. © Hanna Barbera Productions Inc.

מערכות המצייתות לחוק הוק. מתוארות על-ידי המשוואה:
F=-kx
כאשר F הוא הכוח המחזיר של הקפיץ, x הוא המרחק בו הקפיץ נמתח או נדחס, ו- kהוא קבוע הקפיץ, קבוע הכוח.

בהתאמה, האנרגיה ה"מאוחסנת" בקפיץ הינה U=½kx2 חוק הוק נוסח על-ידי רוברט הוק (Robert Hooke, 1635-1703) עוד במאה ה-17, כפי הנראה ב-1676.

מאת: ד"ר לירן שמשי
המחלקה לפיזיקה של מערכות מורכבות
מכון ויצמן למדע

הערה לגולשים
אם אתם חושבים שההסברים אינם ברורים מספיק או אם יש לכם שאלות הקשורות לנושא, אתם מוזמנים לכתוב על כך בפורום. אנו נתייחס להערותיכם. הצעות לשיפור וביקורת בונה תמיד מתקבלות בברכה.

0 תגובות