דרקון (Draco) היה מחוקק באתונה של המאה השביעית לפני הספירה.
דרקון היה הראשון שהעלה על הכתב את החוקים שעברו עד אז בע"פ (ולכן לא היו נגישים להמון העם הפשוט), בכך הוא מנע את האפשרות לטעון לחוסר ידיעת החוק מצד אחד אך גם תרם לחוק אחיד וקבוע שאינו משתנה על פי גחמות (אין זה אומר כי החוק היה צודק תמיד) . החוקים נכתבו על לוחות עץ שחוברו כפאות של פירמידה רבועה.

החוקים היו קשים מאוד (מכאן הביטוי: חוקים דרקוניים - חוק קשה). עונש מוות ניתן לעבירות קלות. מסופר שכאשר נשאל דרקון מדוע קבע את עונש המוות על עברות קלות יחסית ענה כי לדעתו הדבר מוצדק ולגבי עברות יותר קשות אין הוא מכיר עונש כבד יותר.
החוקים גם לא תמיד היו שווים, היה יתרון ברור לאנשים בעלי ממון ומעמד גבוה יותר; אם היה לך חוב לבעל מעמד גבוה יותר היית נהפך לעבד אצלו עד לתשלום החוב, במקרה הפוך התנאים היו פחות מחמירים.
חידוש נוסף היה ההפרדה החוקית בפעם הראשונה בין רצח בכוונה תחילה להריגה שלא במתכוון.
היתרון העיקרי של החוקים הכתובים היה שניתן לעתור לבית המשפט.
רוב חוקי דרקון עברו עריכה ושיפורים על ידי סולון במאה השישית לפני הספירה.

 כיום מוכר גם המושג חוזה דרקוני המתאר חוזה שמנוסח בצורה הוגנת רק לטובת צד אחד.


התמונה לקוחה מויקיפדיה.

תגובה אחת

  • אריאל הרניק

    חוקים דרקוניים

    מה היה חלקו של דרקון בקביעת החוקים? כתוב שדרקון נשאל על החלטתו לקבוע עונשים קשים על עבירות קלות, כאשר מובן מהדברים שאלו אותם חוקים שהיו קיימים כבר והוא רק העלה אותם על הכתב. מן הסתם זה שהוא כתב חוקים לא מנע ממנו לכתוב גם חוקים חדשים, אך ראוי להבהיר זאת יותר, לדעתי.