נוסח השאלה המלא: כיצד יודעים שמאגר תמר ודלית (שהתגלו מול חופי הארץ) אינם מאגר אחד גדול וכיצד נמדדת הכמות?

נפט וגז, המכונים ביחד הידרוקרבון, מצויים בתת הקרקע בחללי סלע שנקרא סלע מאגר.
סלע המאגר תחום מלמעלה ומהצדדים בסלעי חיפוי בעלי חדירות נמוכה שמונעים מההידרוקרבון לברוח מהמאגר. בהעדר סלע חיפוי ההידרוקרבון יברח מהמאגר למעלה כיוון שהוא קל מהמים המצויים בחללי הסלע מחוץ למאגר.
על מנת להעריך את כמות ההידרוקרבון במאגר צריך להעריך את נפחו ואת אחוז החללים בסלעיו. הכרת המבנים בתת הקרקע, כלומר הגיאומטריה התלת ממדית של השכבות, מאפשרת להעריך את גודל המאגר.

בתמונות למטה למשל, הסלע הצהוב הוא סלע המאגר שבתוך חלליו מצוי ההידרוקרבון (באדום) והסלע הירוק הוא סלע החיפוי.


סלע מאגר (צהוב) אשר בתוכו הידרוקרבון (אדום) התחום בסלע חיפוי (ירוק), התמונה לקוחה מויקיפדיה.

ניתן להכיר את המבנים הללו באמצעות סקרים סייסמים.
בסקר סיסמי, מקור אנרגיה מייצר גלים אקוסטיים שחודרים לתת הקרקע. הגלים מוחזרים מגבולות בין שכבות ולכן מדידת זמני ההחזרה מאפשרת דימות של הקרקע (כמו אולטראסאונד).
בנוסף, קידוח של בארות לתוך המאגר מאפשר למצוא את קו המגע בין חללים המלאים במים לבין חללים המלאים בהידרוקרבון וכך להעריך את גבולות המאגר.
הערכת אחוז החללים יכולה להתבצע למשל ע"י קידוח דוגמה מסלע המאגר ומדידת אחוז החללים בה במעבדה. סלעי מאגר הם לרוב בעלי אחוז חללים גבוה יחסית של 25% - 30%. מכפלת נפח המאגר באחוז החללים נותנת אומדן באשר לתכולת ההידרוקרבון במאגר.
עם זאת, חשוב לדעת שלא ניתן להפיק את כל ההידרוקרבון מהמאגר. שיטות חדשניות מאפשרות הפקה של 80% - 90% מהכמות שמצויה בתת הקרקע.

כדי לדעת אם שני מאגרים קרובים הם למעשה מאגר אחד ניתן למדוד למשל את ההרכב הכימי של ההידרוקרבון במאגרים או את הלחץ שבו הם נמצאים. אם ההרכב הכימי או הלחץ שונים, ניתן לדעת מיד שלא מדובר באותו מאגר.
מעבר לזאת, אם ההכרות עם המבנים בתת הקרקע טובה, ניתן לעיתים להכריע שהמאגרים אינם מקושרים כיוון ששכבה בעלת חדירות נמוכה מפרידה בינם.

ידוע שדלית ותמר הם שני מאגרים נפרדים כיוון שהמבנים בהם הם מצויים מופו במרחב השלושה מימדי באמצעים סייסמים.

מאת: לירן גורן
המחלקה למדעי הסביבה וחקר האנרגיה
מכון ויצמן למדע

בסיועו של דר' רן בכרך
המחלקה לגיאופיזיקה ומדעים פלנטרים
אוניברסיטת תל-אביב

הערה לגולשים
אם אתם חושבים שההסברים אינם ברורים מספיק או אם יש לכם שאלות הקשורות לנושא, אתם מוזמנים לכתוב על כך בפורום. אנו נתייחס להערותיכם. הצעות לשיפור וביקורת בונה תמיד מתקבלות בברכה.

0 תגובות