תער אוקאם (Ocam's razor) הוא עיקרון שלפיו אם קיימים הסברים שונים לאותה תופעה (לצורך העניין תופעת טבע) אז יש לבחור בהסבר הפשוט ביותר.

המילה תער מדגישה את החשיבות של העיקרון שצריך ל'גלח' (להוציא מהתאוריה) הסברים מורכבים ומסובכים מדי כאשר קיימים הסברים פשוטים יותר. תאורטיקאנים רבים חושבים שעבודת המחקר של מדען, במאמצו לבטא את העקרונות הבסיסים של הטבע בצורה מתמטית צריכה לשאוף בעיקר מיופי מתמטי. במקרה שבה הדרישה לפשטות, חוסר מורכבות ויופי, מתנגשים אזי היופי צריך לקחת עליונות בכורה.

בפיסיקה לדוגמא, סימטריה הינה עיקרון מנחה לתיאור ובנייה של תיאוריה פיסיקלית. הסימטריה כעיקרון מנחה (ואף חישובי) היא אינה אלא ביטוי ל'תער של אוקאם'.

מן הראוי לציין, שעיקרון התער של אוקאם הוא לא תחליף לתובנה וראייה חודרת ובכלל זה ללוגיקה ושיטות מדעיות. אך חשוב להדגיש שהעקרונות האמפיריים בבסיסה של תאוריה מדעית ובכלל זה בפיסיקה הם העיקר. ועל כן יופי ופשטות מתמטית אינן כלשעצמם הדבר העיקרי בניסוחה של תיאוריה. מכן, תאוריה סבוכה אכן יכולה להיות קיימת, כל עוד יש לכך ביסוס אמפירי המצדיק זאת. מכאן אנו למדים ש'התער של אוקאם' צריך לשמש כעיקרון מנחה ולא 'כחוק'. העקרון המנחה כל פיסיקאי כאשר ישנן 2 תאוריות מתחרות, אשר מנבאות את המערכת הפיסיקלית אותה אנו חוקרים, הינו שהתאוריה הפשוטה יותר היא העדיפה יותר!

אחת האמירות המפורסמות של איינשטיין הינה ש"מטרתה העליונה של כל תאוריה מדעית הינה להציג את האלמנטים הבסיסיים הנדרשים לצורך ביסוסה באופן פשוט ככל האפשר, מבלי לוותר על אף פיסת מידע שנרכשה באמצעות הניסיון".


"על תאוריות להיות פשוטות ככל האפשר, אבל לא פשוטות עוד יותר", אלברט איינשטיין.

מאת: חיים ברק
המחלקה לפיזיקה של חלקיקים ואסטרופיזיקה
מכון ויצמן למדע

הערה לגולשים
אם אתם חושבים שההסברים אינם ברורים מספיק או אם יש לכם שאלות הקשורות לנושא, אתם מוזמנים לכתוב על כך בפורום. אנו נתייחס להערותיכם. הצעות לשיפור וביקורת בונה תמיד מתקבלות בברכה.

0 תגובות