ניתן לחשוב על שני אופנים שהירח משפיע על גופנו: השפעה פיזיקלית והשפעה ביולוגית.

השפעה פיזיקלית: אמנם ידוע שכח הכבידה שמפעילים הירח והשמש על כדור הארץ גורם לתופעות של גאות ושפל. עם זאת, גאות ושפל הם פועל יוצא של הפרש הכוחות שפועלים על גוף מסויים. מכיוון שהאוקיינוסים הם למעשה גוף אחד של מים שעליו פועלים כוחות משיכה שונים בעוצמתם, מים באזור קרוב אל הירח מושפעים יותר ממרכז כדור הארץ, שבעצמו מושפע יותר ממים באזורים מרוחקים מהירח (איור 1) הפרש זה מתבטא בשינוי הצורה הכדורית של גוף לאליפסואיד בעל אותו נפח.


כח המשיכה של הירח משפיע בצורה שונה על נקודות שונות במעטפת כדור הארץ (תמונה מויקיפדיה).

כשמדובר על גוף קטן, כגון אדם, כוחות הכבידה משפיעים בצורה שווה על כל חלקי גופו, ולכן השפעת הירח תלוייה אך ורק בתוספת המסה ולמרחק מהעצם הנשקל. מכיוון שמסת הירח קטנה פי 83 ממסת כדור הארץ, ומרחקו גדול פי 60 ממרחק מרכז כדור הארץ, השפעת הירח על המשקל (למעשה על התאוצה שמרגיש גוף על מעטפת כדור הארץ), היא מזערית ומשתנה עד לערך מקסימלי של 2 מיקרומטר\שנייה2 . מכיוון שכח הכבידה על כדור הארץ הוא בערך 9.8 מטר\שנייה2, התוספת מתבטאת בפחות מ-5 מיליוניות של המסה הנשקלת. למעשה כח הכבידה על כדור הארץ אינו אחיד ונע בין 9.78 ל 9.83 מטר\שנייה2, וישנם גורמים אחרים כגון מיקום על פני הכדור והגובה מעל פני הים שלהם השפעה גדולה בהרבה על המסה הנשקלת. למשל, משקלו של אדם בגובה פני הים גבוה בכ-0.28% ממשקלו על הר האוורסט (8850 מטר), ומשקלו של אדם שנמצא באחד הקטבים גדול ב-0.5% ממשקלו על קו המשווה.

השפעה ביולוגית: לרוב בעלי החיים ישנו ריתמוס (קצב) יומי פנימי אשר מתבטא בהפרשת הורמנים מסויימים, קצב מטבוליזם, ואפילו טמפרטורת גוף משתנה בזמנים שונים ביום. ריתמוס יומי (שנקרא ריתמוס צירקדיאני) שולט בעקיפין על ריתמוסים ארוכים יותר של שבועות או חודשים (ריתמוס אינפררדיאני) גם על ריתמוסים צירקאנואלי (ריתמוס שנתי). השעונים הפנימיים באורגניזם אחראיים לשנות את דפוס התנהגות החייה בהתאם לזמן המסויים ביום, בחודש, או בשנה, והם פועלים במגוון רחב של אורגניזמים, מאצות כחוליות (חיידקים), ועד ליונקים עילאיים. כך למשל מסונכרנות עונות רבייה, נדידה, והיברנציה. מכיוון שמחזור האישה בבני אדם הוא 28 יום, בעבר חשבו שהירח אחראי לסינכרון זמן המחזור בנשים . אם כך הדבר, הרי שהפרשות הורמונים בזמנים שונים בחודש בהתאם להשפעת הירח יכולים גם הם להשפיע על משקל האדם. למרות כל זאת נמצא שהירח אינו מסנכרן את מחזור האישה, וכמו ריתמוס צירקאדיאני, גם הריתמוס החודשי נקבע אך ורק על פי אורך היום שנמדד על ידי השעונים הפנימיים ומסונכרן על ידי אור חיצוני, טבעי או מלאכותי.

תגובה אחת

  • עמוס

    אני מעריך שהסיבה למשקל הפחות

    אני מעריך שהסיבה למשקל הפחות בקו המשווה היא הכוח הצנטרפוגלי,וכמובן שגם על
    האוורסט הכוח הצנטרפוגלי גדול במקצת