פתרון החידה:

  • נמלא את כד ה-9 הליטרים ונעביר את תכולתו אל תוך כד ה-4 ליטרים. נותרו בו כעת 5 ליטרים.
  • נרוקן את כד ה-4 ליטרים
  • נעביר שוב את תכולת כד ה-9 ליטרים (שכזכור יש בו כעת רק 5 ליטרים) אל תוך הכד הריק של 4 הליטרים. כעת נותר בכד ה-9 ליטרים רק 1 ליטר!
  • נרוקן שוב את כד ה-4 ליטרים
  • את הליטר הנותר בכד ה-9 הליטרים נעביר לכד ה-4 הריק
  • נמלא שוב את כד ה-9 ליטרים ונרוקן את תכולתו אל תוך כד ה-4 ליטרים. מכיוון שבכד ה-4 ליטרים כבר יש 1 ליטר, נוכל לרוקן מכד ה-9 ליטרים רק 3 ליטרים, וכך נגיע ל-6 ליטרים בדיוק!

 

0 תגובות