לא מפורסם

פעילות להורים ולילדים בנושאי הצפנה: פענוח הפתקים לפי הסדר

אלו הפתקים לפי הסדר: 

1.   כתב ראי:

פענוח: סמלים משונים הם לעיתים כאב ראש, אך אם יש הגיון אין צורך לחשוש. מצאו

ראשית את הסדר הפשוט, ואז פענחו את הטקסט בקלות.

 

2.   שינוי סמלים:

♂ א

♠ ב

¥ ג

ψ ד

╬ ה

☼ ו

ϴ ז

ڞ ח

© ט

₯ י

Ѩ כ

♫ ל

§ מ

∩ נ

Ѯ ס

₰ ע

½ פ

♪ צ

҈    ק

∆ ר

͏۩ ש

ὲ ת

     

 

 ☼♫♠♫♠ὲ╬   ὲ☼₯ὲ☼♂╬

 :☼Ѩ½╬   ∆ψѮ╬   ὲ♂☼

♂ - ὲ, ♠ - ۩    ,  ...

פענוח: האותיות התבלבלו, ואת הסדר הפכו:

 א-ת  ב-ש...

   

3.    צופן אתבש:

צופן:  צסכד צגתבפט יזכ צבטמ גפהצ כצמפא. סבמשצ מהמגאמא אתובג תא צהפוט כרכפא.

פענוח: החלק הראשון מעל השני רוצה להיות. חשיבה יצירתית תאפשר את הצופן לגלות

 

4.  צופן העברה – טרנס פוזיציה: 

פתרון: יש להעתיק את חלקו הראשון של הצופן מעל השני ואז לקרוא מלמעלה למטה.

צופן: זושקכסוכאדעקיהוההו.המחהיאתלחצדדמרצלית

פענוח: זהו משחק הכיסאות, כל אחד, צעד קדימה רוצה להיות.

 

5.  הצופן הקיסרי:  הסטה של כל אות, אות אחת שמאלה ב-א"ב.

צופן: לטכש דלעשז דטת נהג יכ תהש אשהקד שעקהפ תש דצהג

פענוח: מילת המפתח היא סוד. כל אות בתורה תפרוץ את הקוד

 

6.    צופן ויז'נר

צופן: סהע קצפיממה עס קעהרט

פענוח: אתם המנצחים כל הכבוד

 

0 תגובות