תקנון סדנאות וחוגי העשרה במדע תשפ"ב

במקרים בהם לא ניתן יהיה לקיים מפגשים "פנים מול פנים" עקב הנחיות של רשות מוסמכת או בהתאם לשיקול הדעת של מכון דוידסון, יהיה רשאי מכון דוידסון לבצע רכיבים מסויימים מהתוכנית באופן וירטואלי/מקוון במקום מפגשים "פנים מול פנים", ואלו ייחשבו כחלק מהתוכנית והמזמין ישלם את התמורה המלאה.

עזיבת סדנה/סדנת זום (חוג קצר) והחזר דמי השתתפות:

 • המעוניינים לעזוב ימלאו "טופס בקשה לביטול" המצוי בדף פירוט הסדנאות באתר מכון דוידסון לחינוך מדעי 
 • ניתן לקבל החזר כספי בניכוי 5% דמי ביטול עד שבוע לפני תחילת הסדנה
 • ​במהלך השבוע שלפני תחילת הסדנה יינתן החזר כספי בגובה 30% מעלות הסדנה
 • מעבר לכך לא ניתן יהיה לקבל החזר כספי
 • תלמידים ייחשבו כאילו המשיכו להשתתף בסדנה כל עוד לא מילאו "טופס בקשה לביטול ".
 • ​ההחזרים יבוצעו על ידי מרכז קשרי לקוחות, והתלמידים יעודכנו בטלפון או בכתב על ביצוע הזיכוי.

עזיבת חוג והחזר דמי השתתפות:

 • המעוניינים לעזוב ימלאו "טופס בקשה לביטול" המצוי בדף החוגים/הקורסים באתר מכון דוידסון לחינוך מדעי.
 • האחריות על מתן הודעה על פרישה מחוג/מקורס מוטלת אך ורק על החניכים או ההורים ולא הרכז/ת או המדריכ/ה. הודעה בעל-פה איננה נחשבת הודעה על פרישה. לא יוחזרו תשלומים ללא הודעה על ביטול/פרישה מחוג/מקורס במועד וחתימה על "טופס בקשה לביטול
 • היה והביטול יתבצע טרם תחילת החוג או הקורס – יינתן החזר כספי בניכוי עמלה של 5%.
 • היה והביטול יתבצע במהלך שנת הפעילות – הלקוח יזוכה בהתאם לכמות המפגשים שנותרו, מרגע ההודעה ועד סיום החוג או הקורס.
 • לא יינתן החזר כספי כלל החל מתאריך 16.01.2022 (בקורס "המעגלים המתמטיים" לא ניתן לקבל החזר החל מתאריך 6.2.2022)
 • תלמידים ייחשבו כאילו המשיכו להשתתף בחוג/בקורס כל עוד לא מילאו "טופס בקשה לביטול".
 • ​ההחזרים יבוצעו על ידי מרכז קשרי לקוחות, והתלמידים יעודכנו בטלפון או בכתב על הזיכוי.
 • על הורי התלמידים חלה האחריות לעדכן את מרכז קשרי לקוחות במכון דוידסון לחינוך מדעי בכל שינוי בפרטים שנמסרו בעת ההרשמה.

תנאי הקבלה לחוגים/לקורסים:

 • ​מספר המקומות בחוגים/בקורסים מוגבל. כל הקודם זוכה.
 • פתיחת כל חוג/קורס מותנית במספר משתתפים מינימלי, שנקבע על ידי מכון דוידסון לחינוך מדעי. תלמידים שהחוג/הקורס שאליו נרשמו לא ייפתח יהיו זכאים לחוג/לקורס חלופי או לזיכוי מלא.
 • ​תלמידים ייחשבו כמי שנרשמו לחוג/לקורס רק אחרי שהוסדר מלוא התשלום לחוג/לקורס. תלמידים לא יוכלו להשתתף בחוג/בקורס מבלי להסדיר את התשלום טרם השתתפותם.
 • בחוגים/בקורסים שיש בהם תנאי קבלה תישלח הודעה בדוא"ל על קבלת התלמידים לחוג/לקורס. לאחר קבלת ההודעה, עליהם להסדיר את התשלום המלא.
 • ביטולים או שינויים בפעילות יימסרו מוקדם ככל האפשר ע"י רכז/ת החוגים/הקורסים בטלפון/מייל/מסרון, בהודעה כתובה או טלפונית.

סדרי תשלום והנחות:

 • התשלום מתבצע דרך האתר או דרך מרכז קשרי לקוחות: 08-9378300.
 • ​הנחה לאחים או לנרשמים ליותר מחוג/מקורס אחד: 10% הנחה על חוג/קורס שני ואילך על החוג הזול מביניהם. על מנת לקבל את ההנחה יש להירשם טלפונית: 08-9378300.
 • אין כפל הנחות.

מלגות לחוגים:

 • המבקשים מלגות מסיבות כלכליות ימלאו את טופס בקשת המלגה. יש למלא את הטופס ולהחזירו בצירוף האישורים הנדרשים למרכז הרישום. שימו לב – אי הגשת המסמכים הדרושים תגרום לעיכוב בדיון במלגה.
 • ​לטופס בקשת המלגה יש לצרף תצלומים של תלושי המשכורת של שני ההורים ואישורים אחרים על ההכנסה המשפחתית. תשובה על גובה המלגה תינתן בתוך חודש מיום קבלת הבקשה.