בעל דוקטורט במדעי המחשב מאוניברסיטת בן גוריון, על מחקר בתחום הנדסת התוכנה, ועובד קרוב לעשור כחוקר בתעשייה ומדען נתונים. כיום הוא חבר בצוות עיבוד שפה בפרויקט של חברת  GE Healthcare להנגשת מידע רפואי לצוותי טיפול

  • 0Artikel