השאלה מה עושה את המורה למורה טוב ומצוין חשובה לכשעצמה, ובמיוחד לצורך תכנון כלים להתפתחות מקצועית. מה לטפח על מנת להשיג מצוינות ותחושה של מצוינות? באילו דרכים? צוות יחידת התמד"ע (התפתחות מקצועית למורים) דן בנושא וניסח תחומים ומאפיינים. מה דעתך?

נא הגיבו.

0 תגובות