שיוך לסרטון: 
הספקטרום האלקטרו-מגנטי – מבוא
שכבת גיל: 
מיומנות: תיכון: 
שאלות על גבי וידאו: 
זמן הופעת השאלה: 
0:51
תשובה נכונה: 
4
שאלה: 

איזו מהבאות היא קרינה אלקטרומגנטית?

תשובה: 

קרינה על-סגולה (אולטרה סגולה).

קרינת רדיו.

קרינת גמא.

כל התשובות נכונות.

סוג שאלה: 
שאלה מרובת אפשרויות
זמן הופעת השאלה: 
1:30
תשובה נכונה: 
2
שאלה: 

מה משותף לגלי ים ולגלים אלקטרומגנטיים, ומהו ההבדל בניהם?

תשובה: 

צורתם דומה, ושניהם זקוקים לתווך כדי להתקיים.

גלי ים וגלים אלקטרומגנטיים נושאים אנרגיה, אך גלי ים זקוקים לתווך כדי להתקיים לעומת גלים אלקטרומגנטיים שיכולים להתקיים גם בריק.

גלי ים וגלים אלקטרומגנטיים הם בעלי אורך גל זהה, אך גלי ים זקוקים לתווך כדי להתקיים לעומת גלים אלקטרומגנטיים שיכולים להתקיים גם בריק.

לגלי ים ולגלים אלקטרומגנטיים יש אותה אנרגיה, אך הם בעלי אורך גל שונה.

סוג שאלה: 
שאלה מרובת אפשרויות
זמן הופעת השאלה: 
2:00
תשובה נכונה: 
3
שאלה: 

מהו הפירוש של 1 הרץ?

תשובה: 

מספר המחזורים שעובר גל בשנייה אחת.

אורך הגל הקטן ביותר.

 

מחזור אחד שעובר הגל בשנייה אחת.

מספר השניות שלוקח לגל לעבור מחזור אחד.

סוג שאלה: 
שאלה מרובת אפשרויות
זמן הופעת השאלה: 
2:20
תשובה נכונה: 
1
שאלה: 

מהו הקשר בין אורך הגל לאנרגיה שלו?

תשובה: 

ככל שאורך הגל גדול יותר, כך האנרגיה נמוכה יותר.

ככל שאורך הגל קטן יותר, כך האנרגיה נמוכה יותר.

ככל שאורך הגל גדול יותר, כך האנרגיה גבוהה יותר.

האנרגיה קבועה לכל אורך גל.

סוג שאלה: 
שאלה מרובת אפשרויות
זמן הופעת השאלה: 
2:44
תשובה נכונה: 
2
שאלה: 

כיצד תיראה השמש אם הטמפרטורה שלה תהיה גבוהה יותר מהטמפרטורה הנוכחית?

 

תשובה: 

המראה שלה לא ישתנה.

 

צבעה יהפוך לכחול.

היא תיראה אדומה יותר.

היא תיראה צהובה יותר.

סוג שאלה: 
שאלה מרובת אפשרויות
זמן הופעת השאלה: 
3:37
תשובה נכונה: 
2
שאלה: 

מדוע כשמתבוננים בחפץ צהוב אנו לא רואים גם גלים על-סגולים החוזרים ממנו?

תשובה: 

מחפץ בצבע צהוב לא מוחזרים גלים על-סגולים.

העין שלנו מזהה רק גלים השייכים לתחום הנראה, גלים על-סגולים אינם נמצאים בתחום זה.

החפץ פולט קרינה באורך גל צהוב בלבד.

העין שלנו לא מזהה קרינה בתחום העל-סגול בלבד, ולכן לא נוכל לראות דווקא קרינה כזו.

סוג שאלה: 
שאלה מרובת אפשרויות
זמן הופעת השאלה: 
4:30
תשובה נכונה: 
3
שאלה: 

באיזו שיטה אפשר למדוד את התרוממות מעטה הקרח הקוטבי בכדור הארץ?

 

תשובה: 

על ידי מדידת אורכי הגל שחוזרים מאותו אובייקט.

 

על ידי בדיקת אחוז האור שחוזר מאובייקטים שונים.

על ידי מדידת זמן החזרה של אור מאובייקטים שונים.

על ידי מדידת זווית ההחזרה של אור מאובייקטים שונים.

סוג שאלה: 
שאלה מרובת אפשרויות
הערכה חלופית: 
סוג: 
סרטון אינטראקטיבי
כותרת: 
הספקטרום האלקטרומגנטי, מבוא – סרטון אינטראקטיבי
העשרה: 
ניסיון נוסף: