מדיניות ביטולים וזיכויים

ניצני מדע, ח"צ (חוקרים צעירים)

תוכניות העשרה מדעית מתקיימות בקמפוס מכון ויצמן וכוללת שלושה מפגשים דו-יומיים בשנה.
לכל מחזור תאריכים שונים שמתפרסמים סמוך למועד התחלת התוכנית.

ביטול הרשמה לתכנית לפני המפגש הראשון – התלמיד זכאי להחזר כספי מלא בניכוי דמי טיפול בסך 60 ש"ח.
ביטול במהלך שנת הלימודים – נא לשלוח בקשה מנומקת לביטול ההשתתפות עד שבועיים לפני המפגש לרכזת התוכנית.
שימו לב- ניתן לקבל זיכוי בגובה 500 ש"ח רק עבור מפגש אחד מתוך ה-3. קבלת הזיכוי היא באישור רכזת התכנית בלבד.

*תלמידים שקיבלו זכאות למלגה יקבלו החזרים בהתאם לגובה המלגה.