מדיניות ביטולים וזיכויים

ניצני מדע, ח"צ (חוקרים צעירים)

תוכניות העשרה מדעית מתקיימות בקמפוס מכון ויצמן וכוללת שלושה מפגשים דו-יומיים בשנה.
לכל מחזור תאריכים שונים שמתפרסמים סמוך למועד התחלת התוכנית.

ביטול הרשמה לתכנית לפני המפגש הראשון – התלמיד זכאי להחזר כספי מלא בניכוי דמי טיפול בסך 60 ש"ח.
ביטול במהלך שנת הלימודים – נא לשלוח בקשה מנומקת לביטול ההשתתפות עד שבועיים לפני המפגש למנהל התוכנית.
שימו לב: ניתן לקבל זיכוי בגובה 500 ש"ח רק עבור מפגש אחד מתוך ה-3. קבלת הזיכוי היא באישור רכזת התכנית בלבד.

*תלמידים שקיבלו זכאות למלגה יקבלו החזרים בהתאם לגובה המלגה.

במקרים בהם לא ניתן יהיה לקיים מפגשים "פנים מול פנים" עקב הנחיות של רשות מוסמכת או בהתאם לשיקול הדעת של מכון דוידסון, יהיה רשאי מכון דוידסון לבצע רכיבים מסויימים מהתוכנית באופן וירטואלי/מקוון במקום מפגשים "פנים מול פנים", ואלו ייחשבו כחלק מהתוכנית והמזמין ישלם את התמורה המלאה.