מדיניות ביטולים וזיכויים

מפגשים שבועיים

החזר כספי מלא יינתן עד חודש לפני מועד תחילת הפעילות.
במהלך החודש שלפני תחילת הפעילות יינתן החזר כספי בניכוי 5% עמלה או 100 ש"ח (הסכום הנמוך מביניהם).
ביטול ההשתתפות בפעילות לאחר תחילתה יתאפשר בכל חודש כאשר חודש העזיבה נחשב כחודש פעילות מלא.
החל מתאריך 1 מרץ 2024 לא יינתן החזר כספי.
במקרים בהם לא ניתן יהיה לקיים מפגשים "פנים מול פנים" עקב הנחיות של רשות מוסמכת או בהתאם לשיקול הדעת של מכון דוידסון,
יהיה רשאי מכון דוידסון לבצע רכיבים מסויימים מהתוכנית באופן וירטואלי/מקוון במקום מפגשים "פנים מול פנים", ואלו ייחשבו כחלק מהתוכנית והמזמין ישלם את התמורה המלאה.
עבור הפעילויות בהן מתקיימת סדנת קיץ בלבד: עזיבה במהלך/לאחר קיום סדנת הקיץ תחוייב בעלות של 100 ש"ח עבור כל יום השתתפות בסדנה.