מדיניות ביטולים וזיכויים

מפגשים שבועיים

החזר כספי מלא יינתן עד חודש לפני מועד תחילת הפעילות.
במהלך החודש שלפני תחילת הפעילות יינתן החזר כספי בניכוי 5% עמלה או 100 ש"ח (הסכום הנמוך מביניהם).
ביטול ההשתתפות בפעילות לאחר תחילתה יתאפשר בכל חודש כאשר חודש העזיבה נחשב כחודש פעילות מלא.
החל מתאריך 1 בפברואר 2020 לא יינתן החזר כספי.

עבור הפעילויות בהן מתקיימת סדנת קיץ בלבד: עזיבה במהלך/לאחר קיום סדנת הקיץ תחוייב בעלות של 100 ש"ח עבור כל יום השתתפות בסדנה.