מדיניות ביטולים וזיכויים

מפגשים שבועיים לפעילויות שיש בהן סדנאות קיץ

החזר כספי מלא יינתן עד חודש לפני סדנת הקיץ.
במהלך החודש שלפני תחילת סדנת הקיץ יינתן החזר כספי בניכוי 5% עמלה או 100 ש"ח (הנמוך מביניהם).
עזיבה במהלך סדנת הקיץ כרוכה בתשלום של 20% מהעלות הכוללת של הפעילות.
ביטול ההשתתפות בפעילות לאחר תחילתה יתאפשר בכל חודש כאשר חודש העזיבה נחשב כחודש פעילות מלא.
החל מתאריך 1 בפברואר 2022 לא יינתן החזר כספי.

במקרים בהם לא ניתן יהיה לקיים מפגשים "פנים מול פנים" עקב הנחיות של רשות מוסמכת או בהתאם לשיקול הדעת של מכון דוידסון, יהיה רשאי מכון דוידסון לבצע רכיבים מסויימים מהתוכנית באופן וירטואלי/מקוון במקום מפגשים "פנים מול פנים", ואלו ייחשבו כחלק מהתוכנית והמזמין ישלם את התמורה המלאה.