תקנון וקריטריונים

הערה: במקרים בהם לא ניתן יהיה לקיים מפגשים "פנים מול פנים" עקב הנחיות של רשות מוסמכת או בהתאם לשיקול הדעת של מכון דוידסון, יהיה רשאי מכון דוידסון לבצע רכיבים מסויימים מהתוכנית באופן וירטואלי/מקוון במקום מפגשים "פנים מול פנים", ואלו ייחשבו כחלק מהתוכנית והמזמין ישלם את התמורה המלאה.

טורניר הפיסיקה על שם שלהבת פריאר הוא תחרות שנתית בין צוותים של בתי ספר תיכוניים. הטורניר מנציח את זכרו של שלהבת פריאר שכיהן כיו"ר הוועדה לקידום החינוך המדעי לנוער בשנים 1994-1988.

מטרת הטורניר היא לעודד הבנה בסיסית של עקרונות מדעיים בכלל ושל פיסיקה בפרט ופיתוח חשיבה מקורית ליישום העקרונות האלה.

במסגרת התחרות תלמידי כיתות י"ב בבתי ספר מהארץ ומחו"ל שלומדים פיסיקה ברמה מוגברת (5 יח"ל), מתכננים ובונים מנגנוני נעילה ל"כספות". המנגנונים הללו צריכים להיות מבוססים על עקרונות פיסיקאליים.

הצוות המקצועי המוביל את הטורניר כולל מנחים מדעיים וסטודנטים מהפקולטה לפיסיקה שנמצאים בקשר ישיר, אישי ורציף עם הקבוצות בארץ ובחו"ל. המנחים מלווים את הקבוצות לאורך כל תהליך בניית הכספות.

השופטים בתחרות פוגשים את הקבוצות המגיעות לשלב הגמר ובוחנים את איכות ומורכבות הכספות ואת רמת ההבנה של התלמידים.

התחרות מפתחת חשיבה יצירתית תוך העמקה בעקרונות פיסיקאליים. היא משלבת חוויית למידה מאתגרת ורציפה לאורך מספר חודשי הכנה. בתקופה שבה שיעור התלמידים הבוחרים במקצועות הפיסיקה הולך ופוחת, אנו רואים בקידום טורניר הפיסיקה חשיבות רבה.

אפיון הקבוצות המשתתפות בתחרות:

1. כל  צוות כולל חמישה תלמידים לכל היותר.

2. מספר הצוותים המשתתפים בטורניר מכל בית ספר תלוי במספר התלמידים הלומדים 5 יח"ל פיסיקה בשכבת י"ב באותו בית ספר, ונקבע על פי מפתח של קבוצה אחת על כל 20 תלמידים.

* בית ספר שמעוניין לשלוח צוות המורכב מתלמידי י"א, יפנה למפמ"ר הפיזיקה לקבלת אישור השתתפות. האפשרות תישקל רק אם התלמידים האלה מסיימים את לימודי הפיסיקה בכיתה י"א.

הנחיות לתכנון הכספת ולבנייתה:

1. רעיון פיסיקאלי

 • מנגנון פתיחת הכספת יכול להתבסס על שימוש ברעיון פיסיקאלי שלקוח מחומר הלימוד בבית הספר כמצוין ברשימת הנושאים. נושאים שנמצאים מחוץ לרשימה מחייבים אישור של מנחה כבר בתחילת התהליך.
 • הגשת הרעיון לבניית הכספת תתקבל על גבי טופס אלקטרוני בלבד. טפסים שיוגשו בכתב יד או בשרטוט ידני לא ייבדקו ולא תישלח התראה.
 • פריצת הכספת תתבסס על פיתרון חידה פיסיקאלית שאליו אפשר להגיע תוך עשר דקות. המנגנון יתבסס על הבנה פיסיקאלית, ולא על בסיס חישוב מסובך או יכולות מוטוריות מורכבות. על הצוות הבונה את הכספת לוודא כי לא ניתן לפתוח אותה אלא באמצעות פיתרון החידה. עם זאת כל פריצה ללא הפעלת כוח תיחשב פריצה חוקית.
 • כספת תכיל שתי חידות פיסיקאליות לכל היותר. כל האלמנטים הדרושים לקבוצה הפורצת כדי לפתור את החידה הפיסיקאלית, כגון: הכלים שלרשותם, רכיבים משמעותיים במבנה הכספת, מעגלים חשמליים צריכים להיות גלויים לעין או מפורטים.
 • אין להוסיף לכספת רכיבים שאינם דרושים לצורך פיתרון החידה הפיסיקאלית ושעלולים להטעות את הפורצים (מסיחים).

2.  הפיכות
כדי לאפשר מספר בלתי מוגבל של ניסיונות פריצה יש למנוע את האפשרות שהצוות הפורץ יבצע פעולה בלתי הפיכה אשר תמנע את האפשרות לפרוץ את הכספת בהמשך. חשוב – לפורצים מותר לטעות בתהליך הפריצה! הכספת צריכה לעמוד בטעויות אלו ולהיות מוכנה לניסיונות פריצה נוספים.

3. חוזק ואמינות
הכספת צריכה להיות קשיחה ואמינה כדי שתעמוד במספר רב של ניסיונות פריצה ותיפתח רק על פי סדר הפעולות המתוכנן.

4. בטיחות
הכספת חייבת להיות בטיחותית ולא לגרום סכנה כלשהי לבריאות המשתמש. שימוש במתח גבוה, בגז, בחומר כימי, באש או בכל גורם סיכון אחר ידרוש אישור מוקדם של צוות המנחים.

5. תחזוקה פשוטה
תחזוקת הכספת והבאתה למצב נעול אחרי הפריצה צריכים להיות פשוטים ולהיעשות בתוך פחות משלוש דקות. יש להוסיף אפשרות לפתיחה מהירה של הכספת בלי צורך בפתרון החידה הפיסיקאלית, לצורך תחזוקה. יש להקפיד שלקבוצה הפורצת לא תהיה גישה לפתיחה המהירה.

6. חומרים
מכון דוידסון יספק חומרים לבניית תיבת הכספת ודלתה. על הקבוצה לספק לעצמה את שאר החומרים הדרושים.

 

ניקוד הכספת בטורניר 

הניקוד הסופי ייקבע על סמך ממוצע משוקלל של חמישה מרכיבים:

1 . ציוני צוות שופטים בכיר: 35% מהניקוד הסופי.

כל קבוצה תיבחן על ידי צוות מקצועי בהרכב של שלושה שופטים: אנשי סגל ממכון ויצמן למדע, ממכון דוידסון לחינוך מדעי ומורים נבחרים. כל שופט יבחן את חברי הקבוצה באופן אישי ונפרד.

הקריטריונים שהשופטים יבחנו:

 • תהליך פיתוח הרעיון התאורטי – גיבוש הרעיון, ארגון ומיזוג המידע.
 • יידע והבנה – הפעלת שיקול דעת בבחירת העקרונות הפיסיקאליים, רמת ההבנה ושיתוף הפעולה של כל חברי הצוות, יכולת לקשר לתופעות או לשימושים אחרים. 
 • יישום  תפעול פשוט, רציף ואלגנטי שאינו מתחכם, ביצוע כספת אסתטית ושימוש בחומרים המתאימים למנגנון.

2. הערכת התלמידים: 20% מהניקוד הסופי.
התלמידים המתמודדים על פריצת הכספות יעבירו משוב על הכספות שניסו לפרוץ וידרגו אותן בהתאם לקריטריונים.

הקריטריונים לדירוג:

 • יישום – הכספת מציגה רעיון מקורי, תפעול פשוט, רציף ואלגנטי שאינו מתחכם.
 •  איכות וגימור – כספת אסתטית, שימוש בחומרים המתאימים למנגנון.
 • אינטראקציה עם חברי צוות הכספת – צוות הכספת גילה יחס אדיב והכספת הוגנת.

3. ההצלחות הצוות בפריצה לכספות אחרות: 15% מהניקוד הסופי.

4. עמידות הכספת בניסיונות פריצה: 10% מהניקוד הסופי.

הניקוד שיתקבל מתוך שכלול סעיפים 1-4 יקבע את דירוג הקבוצה בתחרות.

5. ציוני המנחים המדעיים: 20% מהניקוד הסופי.

הציון שיתנו המנחים לצוות יתבסס על היכרות עם הקבוצה לאורך כל התהליך, מראשיתו ועד ליום התחרות. ציון המנחים ישוכלל יחד עם הניקוד שתקבל הקבוצה בתחרות (סעיפים 1-4) ויקבע את הציון הסופי שתקבל הקבוצה בבגרות המעבדה (90 או 100).

הקריטריונים שהמנחים יבחנו:

 • התנהלות הקבוצה – מהקבוצה מצופה לעבוד באופן מקצועי ועצמאי, לאורך כל חודשי ההכנה לטורניר, תוך שיתוף פעולה עם המנחה, מתן עדכונים שותפים, התייחסות להערות ולהנחיות ולעמידה בלוח זמנים.
 • עבודת צוות – מעורבות של כל חברי הצוות בתהליך. כל חברי הצוות יודעים לתת הסברים על שאלות המנחה.
 • הבנה פיסיקאלית – הבנה של הפיסיקה שעליה מתבססת הכספת ופתרון הבעיות העולות בזמן הכנתה. שימוש בשפה פיסיקאלית ויישום רעיונות פיסיקאליים בבניית הכספת.
 • מוטיבציה והשקעה – חתירה לכספת איכותית, מוצלחת ולהבנה מיטבית של הפיסיקה העומדת מאחוריה.
 • התרשמות אישית.

ציון הבגרות בתום התחרות:

1. שני השלישים העליונים ברשימת הדירוג של המשתתפים יקבלו ציון 100 בבחינת הבגרות במעבדה (ציון בחינה). ההמלצה נכנסה לתוקף מהתחרות שהתקיימה באביב תשע"ב.

2. התלמידים שיימצאו בשליש האחרון בדירוג המשתתפים, יוכלו לקבל ציון 90 בבחינת הבגרות במעבדה (ציון בחינה). אם יבחרו בכך, יהיה עליהם להודיע על החלטתם בכתב בטופס שיפרסם הפיקוח עד ליציאה לחופשת הפסח. ההמלצה נכנסה לתוקף מהתחרות שהתקיימה באביב תשע"ב.

דיווח ציונים לבגרות

דיווח תוצאות הטורניר למשרד החינוך יתבצע ע"י צוות דוידסון. הגשת ציוני בית הספר מתבצעת באמצעות המערכת הממוחשבת הבית ספרית, בהתאם להנחיות משרד החינוך.

ההכנות ובניית הכספת ייעשו בבית הספר. במסגרת התוכנית יש להגיע למכון דוידסון לחינוך מדעי פעמיים לאורך התקופה, בהתאם ללוח הזמנים ולהנחיות המנחים וביום התחרות עצמה.

ההתמודדות הסופית תיערך במכון דוידסון לחינוך מדעי, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע ברחובות.

דמי השתתפות

עבור השתתפות בטורניר הישראלי יגבה תשלום מבתי הספר עבור כל אחד מהצוותים המייצגים אותו. התשלום ייעשה בשלב אישור התוכנית וקבלת הערכה לבניית הכספת.

הערות חשובות

 • הגשת הרעיון לבניית הכספת תתקבל על גבי טופס אלקטרוני בלבד. טפסים שיוגשו בכתב יד או בשרטוט ידני לא ייבדקו ולא תישלח התראה.
 • על הקבוצות לעמוד בכל אבני הדרך בהתאם ללוח הזמנים המופיע באתר. המשך ההשתתפות בטורניר מחייב עמידה בכל היעדים. כמו כן יש לשמור על קשר רציף עם המנחה המדעי. 
 • שמות בתי הספר הזוכים ותיאורי הכספות הזוכות יפורסמו באתר.

לקבלת מידע נוסף:

מנהלת הטורניר מטעם מכון דוידסון לחינוך מדעי: ד"ר דורית גרנות, טל' 08-9344316
מנהלת תפעולית בינלאומית: נירית אלון, טל' 08-9344317