ניקוד הכספת בטורניר הישראלי

הניקוד הסופי ייקבע על סמך ממוצע משוקלל של חמישה מרכיבים:

1 . ציוני צוות שופטים בכיר: 35% מהניקוד הסופי.

כל קבוצה תיבחן על ידי צוות מקצועי בהרכב של שלושה שופטים: אנשי סגל ממכון ויצמן למדע, ממכון דוידסון לחינוך מדעי ומורים נבחרים. כל שופט יבחן את חברי הקבוצה באופן אישי ונפרד.

הקריטריונים שהשופטים יבחנו:

 • תהליך פיתוח הרעיון התיאורטי – גיבוש הרעיון, ארגונו ומיזוג המידע.
 • יידע והבנה – הפעלת שיקול דעת בבחירת העקרונות הפיסיקאליים, רמת ההבנה ושיתוף הפעולה של כל חברי הצוות, יכולת לקשר לתופעות או לשימושים אחרים.  
 • יישום  תפעול פשוט, רציף ואלגנטי שאינו מתחכם תוך ביצוע הפעולות הסופיות הנדרשות להשלמת כספת אסתטית ושימוש בחומרים המתאימים למנגנון.

2. ציוני המנחים המדעיים: 20% מהניקוד הסופי.

הציון שיתנו המנחים לצוות יתבסס על היכרות עם הקבוצה לאורך כל התהליך, מראשיתו ועד ליום התחרות.

הקריטריונים שהמנחים ייבחנו:

 • התנהלות הקבוצה – מהקבוצה מצופה לעבוד באופן מקצועי ועצמאי לאורך כל חודשי ההכנה לטורניר, תוך שיתוף פעולה עם המנחה, מתן עדכונים שותפים, התייחסות להערות ולהנחיות ולעמידה בלוח זמנים.
 • עבודת צוות  מעורבות של כל חברי הצוות בתהליך. כל חברי הצוות יודעים לתת הסברים על שאלות המנחה.
 • הבנה פיסיקאלית – הבנה של הפיסיקה שעליה מתבססת הכספת ופיתרון הבעיות העולות בזמן הכנתה. שימוש בשפה פיסיקאלית ויישום רעיונות פיסיקאליים בבניית הכספת.
 • מוטיבציה והשקעה – חתירה לכספת איכותית, מוצלחת ולהבנה מיטבית של הפיסיקה העומדת מאחוריה.
 • התרשמות אישית.

3. הערכה של התלמידים: 20% מהניקוד הסופי.
התלמידים המתמודדים על פריצת הכספות יעבירו משוב על הכספות שניסו לפרוץ וידרגו אותן בהתאם לקריטריונים.

הקריטריונים לדירוג:

 • יישום – הכספת מציגה רעיון מקורי, תפעול פשוט, רציף ואלגנטי שאינו מתחכם.
 • איכות וגימור – השלמת כספת אסתטית תוך שימוש בחומרים המתאימים למנגנון.
 • אינטראקציה עם חברי צוות הכספת – צוות הכספת גילה יחס אדיב והכספת בנויה ומוצגת באופן הוגן.

4. ההצלחות הצוות בפריצה לכספות אחרות: 15% מהניקוד הסופי.
5. עמידות הכספת בניסיונות פריצה: 10% מהניקוד הסופי.
על הקבוצות לעמוד בכל אבני הדרך בהתאם ללוח הזמנים המופיע באתר. המשך ההשתתפות בטורניר מחייב עמידה בכל היעדים ומותנה בה. כמו כן יש לשמור על קשר רציף עם המנחה המדעי.