ניקוד הכספת בטורניר

הניקוד הסופי ייקבע על סמך ממוצע משוקלל של חמישה מרכיבים:

1 . ציוני צוות שופטים בכיר: 35% מהניקוד הסופי.

כל קבוצה תיבחן על ידי צוות מקצועי בהרכב של שלושה שופטים: אנשי סגל ממכון ויצמן למדע, ממכון דוידסון לחינוך מדעי ומורים נבחרים. כל שופט יבחן את חברי הקבוצה באופן אישי ונפרד.

הקריטריונים שהשופטים יבחנו:

 • תהליך פיתוח הרעיון התיאורטי – גיבוש הרעיון, ארגונו ומיזוג המידע.
 • יידע והבנה – הפעלת שיקול דעת בבחירת העקרונות הפיסיקאליים, רמת ההבנה ושיתוף הפעולה של כל חברי הצוות, יכולת לקשר לתופעות או לשימושים אחרים.  
 • יישום  תפעול פשוט, רציף ואלגנטי שאינו מתחכם, ביצוע כספת אסתטית ושימוש בחומרים המתאימים למנגנון.

2. הערכת התלמידים: 20% מהניקוד הסופי.
התלמידים המתמודדים על פריצת הכספות יעבירו משוב על הכספות שניסו לפרוץ וידרגו אותן בהתאם לקריטריונים.

הקריטריונים לדירוג:

 • יישום – הכספת מציגה רעיון מקורי, תפעול פשוט, רציף ואלגנטי שאינו מתחכם.
 •  איכות וגימור – כספת אסתטית, שימוש בחומרים המתאימים למנגנון.
 • אינטראקציה עם חברי צוות הכספת – צוות הכספת גילה יחס אדיב והכספת הוגנת.

3. הצלחות הצוות בפריצה לכספות אחרות: 15% מהניקוד הסופי.

4. עמידות הכספת בניסיונות פריצה: 10% מהניקוד הסופי.

הניקוד שיתקבל מתוך שכלול סעיפים 1-4 יקבע את דירוג הקבוצה בתחרות.

5. ציוני המנחים המדעיים: 20% מהניקוד הסופי.

הציון שיתנו המנחים לצוות יתבסס על היכרות עם הקבוצה לאורך כל התהליך, מראשיתו ועד ליום התחרות. ציון המנחים ישוכלל יחד עם הניקוד שתקבל הקבוצה בתחרות (סעיפים 1-4) ויקבע את הציון הסופי שתקבל הקבוצה בבגרות המעבדה (90 או 100).

הקריטריונים שהמנחים יבחנו:

 • התנהלות הקבוצה – מהקבוצה מצופה לעבוד באופן מקצועי ועצמאי, לאורך כל חודשי ההכנה לטורניר, תוך שיתוף פעולה עם המנחה, מתן עדכונים שותפים, התייחסות להערות ולהנחיות ולעמידה בלוח זמנים.
 • עבודת צוות – מעורבות של כל חברי הצוות בתהליך. כל חברי הצוות יודעים לתת הסברים על שאלות המנחה.
 • הבנה פיסיקאלית – הבנה של הפיסיקה שעליה מתבססת הכספת ופתרון הבעיות העולות בזמן הכנתה. שימוש בשפה פיסיקאלית ויישום רעיונות פיסיקאליים בבניית הכספת.
 • מוטיבציה והשקעה – חתירה לכספת איכותית, מוצלחת ולהבנה מיטבית של הפיסיקה העומדת מאחוריה.
 • התרשמות אישית.

ציון הבגרות בתום התחרות:

1. שני השלישים העליונים ברשימת הדירוג של המשתתפים יקבלו ציון 100 בבחינת הבגרות במעבדה (ציון בחינה). ההמלצה נכנסה לתוקף מהתחרות שהתקיימה באביב תשע"ב.

2. התלמידים שיימצאו בשליש האחרון בדירוג המשתתפים, יוכלו לקבל ציון 90 בבחינת הבגרות במעבדה (ציון בחינה). אם יבחרו בכך, יהיה עליהם להודיע על החלטתם בכתב בטופס שיפרסם הפיקוח עד ליציאה לחופשת הפסח. ההמלצה נכנסה לתוקף מהתחרות שהתקיימה באביב תשע"ב.