לוח זמנים טורניר הפיזיקה

ייתכנו שינויים בלוחות הזמנים – יש לעקוב באתר

יוני 2018: פתיחת הרישום לטורניר

13.09.18: מפגש פתיחה מקוון לטורניר

6.10.2018: המועד האחרון להגשת טופס רעיון לכספת; סגירת ההרשמה לטורניר

30.10.2018: הגשת טופס רעיון מתוקן בהתאם לדרישות המנחה המדעי

13.11.2018: הגשת מטלה* בהתאם לדרישות המנחה המדעי

25.11.2018: המועד האחרון לאישור הרעיון לכספת

2-10.12.2018: פגישה במכון ויצמן למדע עם המנחה המדעי – הצגת מנגנון כספת עובד וקבלת אישור מהמנחה המדעי

24.12.2018: המועד האחרון להגשת מטלה* בהתאם לדרישות המנחה המדעי. המטלה צריכה לפרט את התקדמות בניית המנגנון הפיסיקאלי

7.1.2019: המועד האחרון להגשת מטלה* בהתאם לדרישות המנחה המדעי. המטלה צריכה לפרט את התקדמות בניית המנגנון הפיסיקאלי

21.1.2019: המועד האחרון להגשת מטלה* בהתאם לדרישות המנחה המדעי

3-7.2.2019: הצגת הכספת הפועלת והפגנת ידע פיסיקאלי בפני המנחים בבתי הספר. **** לא יתקיימו פגישות לאחר המועד הזה

25.2.2019: המועד האחרון להגשת מטלה* בהתאם לדרישות המנחה המדעי, כולל הגשת הוראות הפריצה בעברית ובאנגלית ותיאור הכספת באנגלית

13-17.3.2019: הצוות מעביר את הכספת למכון דוידסון בתיאום עם המנחה המדעי. לא יתקבלו כספות לאחר המועד הזה!

26.3.2019: טורניר הפיסיקה הישראלי

8-10.4.2019:  טורניר הפיסיקה הבינלאומי

 

* מטלה היא הגשה של סרטון, דוח או מסמך בליווי הסבר שמפרט את התקדמות עבודת הצוות על הכספת מבחינה טכנית ופיסיקאלית.

לתשומת ליבכם: חובה לעמוד בכל היעדים המפורטים. המשך ההשתתפות בטורניר מחייב עמידה בכל היעדים המוצגים באבני הדרך.