העצמת צוותים

תכניות להעצמת כוחות ההוראה המקומיים שיהוו גורם משמעותי בלימודי המדעים או המתמטיקה בבתי הספר

צוות לומד:

תכנית המיועדת לשמש כלי בידי מנהלי בתי ספר, רכזי מקצוע או מובילים עירוניים לטובת פיתוח מקצועי ממוקד של צוותי הוראת המדעים או המתמטיקה בבתי-הספר (יסודי או חט"ב). בבסיסה סדרת מפגשי קהילה מקצועית סדנאיים אשר היקפם, מטרותיהם, ותוכניהם ייקבעו בשיתוף הגוף היוזם, ובמהלכם יושם  דגש על העצמת המורים כאנשי מקצוע מומחים בתחומם, על למידה פעילה הרלוונטית לאתגרי ההוראה בכיתותיהם, על חיזוק ידע התוכן וכלי ההוראה העומדים לרשותם ועל שיתוף הפעולה בין עמיתים.

מסלול שביט:

מסלול המיועד לתלמידי מצויינות בחט"ב הכולל העמקה והעשרה של תכנית הלימודים הרגילה תוך דגש על למידה התנסותית, ומיומנויות מדעיות.  המסלול נלמד בבית הספר על ידי צוות המדעים המקבל מעטפת כוללת של ציוד, חומרי לימוד, ימי שיא והנחיית מורים להטמעה מיטבית של המסלול בביה"ס.

טנגרם:

מסלול המיועד לתלמידי מצויינות מתמטית בחט"ב אשר זוכים ללמוד נושאים מתמטיים חדשים ולחוות אותם בצורה פעילה שמשלבת חקר, משחקים, חוברות עבודה ופעילויות ייחודיות שפותחו. המסלול נלמד בבית הספר על ידי צוות המתמטיקה המקבל מעטפת כוללת של ציוד, חומרי לימוד, ימי שיא והנחיית מורים להטמעה מיטבית של המסלול בביה"ס.