הנחיות לתכנון הכספת ובנייתה

1. רעיון פיסיקאלי

  • מנגנון פתיחת הכספת מתבסס על רעיון פיסיקאלי שלקוח מחומר הלימוד בבית הספר כמצוין ברשימת הנושאים. נושאים שנמצאים מחוץ לרשימה מחייבים אישור של מנחה כבר בתחילת התהליך.
  • פריצת הכספת תתבסס על פתרון חידה פיסיקאלית שאפשר להגיע אליו תוך עשר דקות. המנגנון יתבסס על הבנה פיסיקאלית ולא על בסיס חישוב מסובך, או יכולות מוטוריות מורכבות. על הצוות הבונה את הכספת לוודא כי לא ניתן לפתוח אותה אלא באמצעות פיתרון החידה. עם זאת כל פריצה ללא הפעלת כוח תיחשב עבורם פריצה חוקית.
  • הכספת תכיל שתי חידות פיסיקאליות לכל היותר. כל האלמנטים הדרושים לקבוצה הפורצת כדי לפתור את החידה הפיסיקאלית, כגון: הכלים שלרשותם, רכיבים משמעותיים במבנה הכספת, מעגלים חשמליים צריכים להיות גלויים לעין או מפורטים.
  • אין להוסיף לכספת רכיבים שאינם דרושים לצורך פיתרון החידה הפיסיקאלית ושעלולים להטעות את הפורצים (מסיחים).
  • מנגנונים שדומים לכספות משנים קודמות לא יאושרו משום שתיאורי כספות קודמות נמצאים באתר ופתוחים לכולם, והמנגנונים יהיו קלים מדי לפיצוח על ידי הקבוצות היריבות.

2.  הפיכות
כדי לאפשר מספר בלתי מוגבל של ניסיונות פריצה יש למנוע מהצוות הפורץ את האפשרות לבצע פעולה בלתי הפיכה אשר תמנע ממנו את האפשרות לפרוץ את הכספת בהמשך..

חשוב: לפורצים מותר לטעות בתהליך הפריצה! הכספת צריכה לעמוד בטעויות אלו ולהיות מוכנה לניסיונות פריצה נוספים.

3. חוזק ואמינות
הכספת צריכה להיות קשיחה ואמינה כדי לעמוד במספר רב של ניסיונות פריצה. היא תיפתח רק על פי סדר הפעולות המתוכנן.

4. בטיחות
הכספת חייבת להיות בטיחותית ולא לגרום סכנה כלשהי לבריאות המשתמש. שימוש במתח גבוה, בגז, בחומר כימי, באש או בכל גורם סיכון אחר ידרוש אישור מוקדם של צוות המנחים.

5. תחזוקה פשוטה
תחזוקת הכספת והבאתה למצב נעול אחרי הפריצה צריכים להיות פשוטים ולהיעשות תוך פחות משלוש דקות. לצורך תחזוקה יש להוסיף אפשרות לפתיחה מהירה של הכספת בלי  לפתור את החידה הפיסיקאלית. יש להקפיד שלקבוצה הפורצת לא תהיה גישה לפתיחה המהירה.

6. חומרים
מכון דוידסון יספק חומרים לבניית תיבת הכספת ודלתה. על הקבוצה לספק לעצמה את שאר החומרים הדרושים לה.