• יש מקום לספק

    המדע נלחם על חייו

    התפרצות חצבת עקב פעילות של מתנגדי חיסונים ופוליטיקאים שמעוותים עובדות לטובת אינטרסים מסחריים. אלה רק חלק מהאתגרים שעמם התמודד המדע בשנה החולפת

    ד"ר נעם לויתן 3 בינואר, 2019 זמן קריאה משוער 12