• חדשות מדע

    דווקא קן

    עקעקים ועורבים נצפו כשהם בונים את קיניהם מדוקרנים נגד ציפורים, אותם הורידו מגגות סמוכים

    ד"ר יונת אשחר 16 באוגוסט, 2023 זמן קריאה משוער 5