• יש מקום לספק

    המדע נלחם על חייו

    התפרצות חצבת עקב פעילות של מתנגדי חיסונים ופוליטיקאים שמעוותים עובדות לטובת אינטרסים מסחריים. אלה רק חלק מהאתגרים שעמם התמודד המדע בשנה החולפת

    נעם לויתן 3 בינואר, 2019 זמן קריאה משוער 12