לכל התוכניות

מנהיגות חינוכית בלימודי מדע וטכנולוגיה בחטיבת ביניים − שנה א' (קיץ תשע"ו)

החינוך למדע וטכנולוגיה מחייב מנהיגות, וכאן תרכשו את הכלים להוביל והלנחות גם את עמיתיכם המורים

פיתוח מנהיגות של מורים מובילים בחטיבת הביניים, בעלת תפיסת עולם, ידע ומיומנויות שהולמים את תוכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה ואת הדגלים ליישומה, כמו האופק הפדגוגי ללמידה. כל אלה נדרשים להובלת יישום תוכנית הלימודים בבתי הספר באופן שיביא ללמידה משמעותית של מושגים ועקרונות במדע וטכנולוגיה ולשילוב מיומנויות וכישורי חשיבה בהוראת המקצוע, ויסייע לקידום הישגי התלמידים במקצוע. הקורס יביא את בוגריו לכך שיהיו מסוגלים להנחות עמיתים בהיבטים הבאים:

  • הוראה, למידה והערכה של תכנים במדע ובטכנולוגיה בחטיבת הביניים באמצעות אסטרטגיות שמקדמות למידה משמעותית.
  • שילוב הוראה, למידה והערכה של מיומנויות וכישורי חשיבה בלמידת התכנים במדע וטכנולוגיה.
  • פיתוח היכולת לבניית רצפי הוראה שמשלבים תכנים תלת-שנתיים ומיומנויות המתאימים לנתוני המערכת, הלומדים, בית הספר והקהילה.
  • פיתוח ויישום של מיומנויות הוראה,למידה והערכה בסביבות למידה חדשניות ועתירות טכנולוגיות מתקדמות.

להורדת תוכנית הלימודים (כולל שעות ההשתלמות).

הרשמה להשתלמות

קהל:

מורים למדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים

זְמַן:

12-14, 21 ביולי 2016

מקום:

בניין מאושר, מכון ויצמן למדע

מחיר:

ללא תשלום

אֵיך:

אפשר להירשם באתר או במרכז הרישום

עוד על התוכנית

היקף ההשתלמות: 30 שעות. מוכר לגמול, מוכר לאופק חדש.

הרשמה להשתלמות