לכל התוכניות

פיזיקה מחקרית – מידול חישובי

במכון דוידסון אנחנו עוסקים לא רק בתלמידים, אלא גם מכשירים מורים למצוינות מדעית, חינוכית וטכנולוגית (קיץ תשע"ו)

ההרשמה נסגרה

הבנת כוח המשיכה מתוך ניתוח תנועת גרמי השמיים הייתה אחת מפריצות הדרך החשובות ביותר במהפכה המדעית. מטרת ההשתלמות היא לשחזר את תהליך הסקת המסקנות שהוביל לתגלית הזאת, על ידי ניתוח נתונים אמיתיים בעזרת כלים חישוביים שיילמדו בהשתלמות. במהלך ההשתלמות נפתח מודלים יותר ויותר מורכבים של תנועת כדור הארץ ביחס לגרמי השמים, תוך שימוש בנתוני תצפית אמיתיים, שאת חלקם נמדוד בעצמנו או נציג שיטות למדידתם בידי התלמידים.  נשתמש בכלים החישוביים כדי להסיק שכדור הארץ סובב סביב השמש ושכוח המשיכה דועך על פי יחס ריבוע המרחק.

להורדת תוכנית הלימודים (כולל שעות ההשתלמות)

קהל:

מורים לפיזיקה שמלמדים בתיכון בהיקף של 5 יח"ל. עדיפות תינתן למורים שלומדים ל"תעודת מורה חקר" במסגרת ההכשרה להוראת המקצוע פיזיקה מחקרית המתקיימת במכון ויצמן למדע

זְמַן:

23-20 ביוני 2016 בשעות 16:30-9:00

מקום:

במכון דוידסון לחינוך מדעי שבקמפוס מכון ויצמן למדע ברחובות

מחיר:

30 ש"ח

אֵיך:

אפשר להירשם באתר או במרכז הרישום. שימו לב: ניתן לקבל החזר כספי עבור ביטול השתתפות בהשתלמות עד יומיים (שני ימי עבודה) לפני פתיחתה

עוד על התוכנית

היקף ההשתלמות: 30 שעות. מוכר לגמול ולעוז לתמורה, עם ציון