לכל התוכניות

ניסויי חקר בחוקי הגזים (חקר רמה II מלא)

אתם וכל הכיתה הופכים לכמה שעות למדענים ועושים ניסויים בסביבת מעבדה אמיתית

הפעילות תפתח בהיכרות עם הגדלים המאפיינים את המצב הגזי (נפח, טמפרטורה, לחץ ומספר המולים) תוך כדי שימוש בקרח יבש וחנקן נוזלי (בהדגמת המדריך). בהמשך יתכננו ויבנו התלמידים מערכות לבדיקת התלות בין המאפיינים השונים של הגזים ויבצעו ניסוי חקר ברמה 2 לקביעת הקשרים המתמטיים בין הגדלים המאפיינים את המצב הגזי באופן כמותי וישיר. התלמידים יוכלו לעבוד גם עם גזים נוספים כגון חנקן, חמצן, פחמן דו חמצני והליום.
לסיכום יציגו התלמידים בפני הכיתה את מערכות המדידה שבנו ואת תוצאות הניסויים שערכו ועל סמך זה ננסח יחד את חוקי הגזים ואת משוואת הגז האידאלי. כמו כן יתנסו התלמידים בשימוש ביישומון לבחינת תכונות הגזים.

קהל:

בתי ספר ומורים שמתעניינים בפעילויות לכיתות י"א-י"ב. מתאים בתוכנית הלימודים לנושאים: סטויכיומטריה, מושגי יסוד בכימיה

זְמַן:

בתיאום מראש. משך הפעילות הוא חמש שעות

מקום:

במכון דוידסון לחינוך מדעי שבמכון ויצמן למדע ברחובות

מחיר:

83 ש"ח לתלמיד. כיתה של פחות מעשרים תלמידים תחויב לפי עשרים תלמידים

אֵיך:

מתקשרים ומזמינים פעילות. נחוץ מורה מלווה אחד לכיתה. כיתה של יותר מ-24 תלמידים תחולק לשתי קבוצות ותדרוש שני מורים מלווים

למידע ולפרטים נוספים: 08-9378300

רוצים שנחזור אליכם? השאירו פרטים!