לכל התוכניות

כימיה עם יין (חקר רמה II מלא)

אתם וכל הכיתה הופכים לכמה שעות למדענים ועושים ניסויים בסביבת מעבדה אמיתית

פעילות כוללת הרצאת העשרה בנושא יין ותהליכי הכנתו מנקודת מבט של כימאים (חימצון-חיזור, חומציות, תהליך התסיסה ושיטות הפרדה). לאחר מכן יבצעו התלמידים ניסויים מקדימים לחקירת תכונות התירוש.
יש לבחור בין שני הניסויים הבאים:

  • מיצוי צבע ומדידת עוצמת הבליעה באמצעות ספקטרופוטומטר
  • בדיקת תהליך התסיסה של הענבים                               
    בנוסף לכך התלמידים יתנסו בעבודה עם רפרקטומטר

לאחר הניסויים המקדימים יוכלו התלמידים להמשיך בניסויי חקר ברמה 2 לחקירת גורמים המשפיעים על צבע התירוש, תסיסה של ענבים ועוד.

חשוב לבקש בהזמנה את הניסוי הרצוי (מיצוי ושימוש בספקטרופוטומטר או תהליך התסיסה).

קהל:

תי ספר ומורים שמתעניינים בפעילויות לכיתות י"א-י"ב. מתאים בתוכנית הלימודים לנושאים: חומצות ובסיסים, מבנה וקישור, חימצון חיזור, ש"מ כימי

זְמַן:

בתיאום מראש. משך הפעילות הוא חמש שעות

מקום:

במכון דוידסון לחינוך מדעי שבמכון ויצמן למדע ברחובות

מחיר:

83 ש"ח לתלמיד. כיתה של פחות מעשרים תלמידים תחויב לפי עשרים תלמידים

אֵיך:

מתקשרים ומזמינים פעילות. נחוץ מורה מלווה אחד לכיתה. כיתה של יותר מ-24 תלמידים תחולק לשתי קבוצות ותדרוש שני מורים מלווים