תאריכי מפגשים שנת הלימודים – תש"פ

תאריכי מפגשים  שנת הלימודים – תש"פ

קבוצת רותם- כיתה ט'

יפורסם ביולי 2019

קבוצת ערבה- כיתה ח'

יפורסם ביולי 2019