תאריכי מפגשים שנת הלימודים – תש"פ

תאריכי מפגשים שנת הלימודים – תש"פ

קבוצת דולב – כיתה י"ב
6-7.11.2019 | ימים ד-ה
6-7.1.2020 | ימים  ב-ג
18-19.3.2020 | ימים  ד-ה

קבוצת סביון- כיתה י"א
18-19.11.2019 | ימים ב-ג
21-22.1.2020 | ימים ג-ד
4-5.3.2020 | ימים  ד-ה

קבוצת שקד- כיתה י'
27-28.11.2019| ימים ד-ה
3-4.2.2020 | ימים ב-ג
5-6.5.2020 | ימים ג-ד