יש  ביטויים שהם תלויי תרבות.

לדוגמה, איך הייתם משלימים את המשפט הזה?

___    ______  for the teacher.

בארה"ב אפשר למצוא שפע של חפצי נוי מקושטים בתפוח ובביטוי הזה:

An apple for the teacher.

מה מקור הביטוי?

הנה שני הסברים עיקריים:

1. מאז סיפור אדם וחווה, שאכלו מפרי עץ הדעת, התפוח קשור לידע. כאן התפוח מסמל את הדעת שהמורה מעניק לתלמידיו.

2. מאז תחילת המאה ה-18, והלאה בשנות השפל הגדול בארה"ב, מורים רבים היו עניים מרודים, וכך גם תלמידיהם, שנהגו לשלם למורים בתפוח כשכר לעמלם.

מי שיודע הסבר אחר מוזמן לשתף.

מורים יקרים - המשיכו להרבות דעת בעצמכם ובתלמידיכם. 

0 תגובות