תמונה אחת שווה אלף מילים, אבל תמונה עם מילים שווה יותר.

זה כמה שנים אני מוזמן לשמש כשופט בכנס עבודות החקר "חוקרים סביבה", שמאורגן על ידי הפיקוח על לימודי הסביבה, וכך היה גם השנה. בכנס מוצגות עבודות חקר שנעשו תלמידים בודדים או צוותי תלמידים בנושאים מדעיים הקשורים למדעי הסביבה.

התלמידים משקיעים בעבודותיהם זמן ומאמץ ניכרים. במהלך הכנת עבודת החקר הם נחשפים למהלך עבודה מדעית ותהליך המחקר המדעי. הם מתנסים בעבודת מחקר בשדה ובמעבדה, נפגשים עם מדען ורוכשים מיומנויות חקר חשובות כמו שאלת שאלות, העלאת השערות, עריכת ניסוי, הסקת מסקנות ועוד. כל התלמידים, בלי יוצא מן הכלל, מציינים שעבודת החקר העניקה להם חוויה לימודית ואינטלקטואלית ושלמדו בה למידה משמעותית.

שיאו של התהליך הוא הצגת עבודת החקר בפני צוות שופטים, שלב שאליו מגיעות עבודות חקר נבחרות שעברו מיון ראשוני. את עבודת החקר מציגים התלמידים בפוסטר מדעי ובהרצאה בפני השופטים. אחרי ההרצאה ניתנת לשופטים האפשרות לשאול את התלמידים כמה שאלות נוספות.

בכתבה קצרה זאת אני מבקש להתרכז בשלב הצגת העבודה על ידי התלמידים בפני השופטים. מדובר בשלב קשה וקריטי שבו התלמידים צריכים להציג בכמה דקות עבודה ארוכה ומאמץ גדול שארכו חודשים רבים. השלב הזה דורש מיומנויות מורכבות של עמידה בפני קהל, דיבור רהוט וברור, שליטה בחומר, קישור בין ההרצאה בעל פה למצגת והתמונה המוצגים, הצגה מעניינת, סדורה וברורה של העבודה, עמידה בלוח זמנים נוקשה, יכולת לענות על שאלות ועוד. ההתרגשות גדולה, המעמד חדש ומפחיד, המתח רב מעצם המעמד וגם קיים חשש משאלות השופטים ודאגה שמא לא יענו נכון על השאלות.

כאן המורה ממלא תפקיד חשוב ומשמעותי. נוסף על ליווי התלמידים בכל משך עבודת החקר, עליו להקדיש זמן כדי להכין את התלמידים להצגת העבודה שלהם בפני קהל. המורה יכול להנחות, להדריך ולסייע במגוון דרכים כדי לשפר את מיומנויות ההצגה בעל פה של התלמידים, תוך תרגול הנושאים הבאים:

-          חלוקת התפקידים ברורה ושוטפת בין חברי הקבוצה המציגים.

-          עמידה בלוח הזמנים.

-          דיבור חופשי בלי צורך להקריא את הכתוב במצגת או בדף (אלא רק להיעזר בהם במידת הצורך).

-          דיבור עם הפנים לקהל ויצירת קשר עין.

-          תרגול מענה לשאלות שופטים, על ידי הכנת שאלות שניתן לצפות שיישאלו.

-          תרגול של דיבור ברור ורהוט, במיוחד אם שפת האם של התלמידים אינה עברית.

 אין ספק שלצורת ההצגה של עבודת החקר יש השפעה רבה על התרשמות השופטים ועל ההערכה שיתנו לעבודה. לא פעם עבודת חקר עם נושא מעניין, שנעשתה בתהליך ארוך ומורכב ועם תוצאות משכנעות, לא תזכה להערכה הראויה לה בגלל הצגה לקויה.

בתחילת דרכי האקדמית אני זוכר איך נסעתי בפעם הראשונה לכנס בחו"ל והייתי צריך להציג באנגלית עבודת מחקר שעשיתי. לפני הכנס עשיתי חזרות רבות על ההרצאה לבד ומול קהל של חברים או משפחה, בדקתי את זמן ההרצאה, תרגלתי שאלות שעתידים לשאול אותי והכנתי להן תשובות. עמדתי מול מראה ותרגלתי עמידה מול קהל, חזרתי פעמים רבות על תוכן ההרצאה ועל הקשר בין התמונות במצגת לדברים שאגיד בעל פה, והכול כמובן באנגלית. התוצאה הצדיקה את המאמץ.

הכנס זה במיוחד, וכנסים דומים לו, מספקים חוויית למידה למורים ולתלמידים. חשוב לשלב תכנים ומיומנות גם באירוע כזה, וגם הצגת המידע היא מיומנות חשובה.אני ממליץ למורים להקדיש מחשבה ומאמץ כדי להקנות לתלמידים את המיומנויות האלה ולתרגל איתם את אופן ההצגה.

ד"ר יהודה בן חור
מכון דוידסון לחינוך מדעי (גמלאי)
מכון ויצמן למדע

0 תגובות