לא מפורסם

שילוב נושא אבולוציה בשילוב תקשוב במו"ט חט"ב תשע"ה, הצעה ליישום בהוראה במו"ט חט"ב (ז'-ט')

שילוב נושא האבולוציה בתכנית הלימודים בחטיבת הביניים מציב אתגרים להוראה, ביניהם מיעוט חומרי-לימוד, הוראת נושא חדש והצורך להתאימו לתכנית הלימודים השוטפת.

לשימושכם, אנו מציעים חומרים שפותחו במכון דוידסון במסגרת השתלמות למורים מדעים בחט"ב, מחוז תל אביב.

עדויות לאבולוציה − מצגת, ד"ר ארז גרטי, מכון דוידסון לחינוך מדעי

הצעה להוראת אבולוציה בשילוב תקשוב במו"ט חט"ב − אילנה שיינין, יחידת התמד"ע, מכון דוידסון לחינוך מדעי. 

הצעה כוללת רעיונות מרכזיים שרלוונטיים להוראת הנושא (מפורטים להלן) והצעה ליישום בהוראה ובה קישורים שונים. 

  • עקרונות מרכזיים בתיאורית האבולוציה
  • עיקרון האב הקדמון (האחידות בעולם החי מצביעה על היותו של אב קדמון), אותו ניתן לשלב בכיתה ז' כאשר מלמדים את מאפייני החיים כולל התא.
  • עיקרון השונות הקיימת בכל אוכלוסיית אורגניזמים והעיקרון שלהברירה הטבעיתישולבו בכיתה ח' כאשר מלמדים את נושא האקולוגיה. עקרון זה ישולב כאשר מלמדים סביבות שונות המאופיינות על ידי תנאים ביוטיים וא-ביוטיים ויחסי הגומלין ביניהם.

עיקרון המסביר את המנגנון היוצר את השונות באוכלוסיות של אורגניזמים - המוטציות. עיקרון זה ילמד בכיתה ט' בנושא גנטיקה כאשר לומדים על מולקולת הDNA.

הצעה ליישום בהוראה במו"ט חט"ב (ז – ט)

הקובץ מתייחס לתכנית הלימודים, ומפרט היכן  ניתן לשלב עקרונות מנושא האבולוציה לאורך תכנית הלימודים במדעים בכל שכבת גיל, עם הצעות לפעילויות.                                                                    

  • הצעות לפעילויות הוראה שנכתבו על ידי מורים שהשתתפו בהשתלמות למורי מו"ט חט"ב בחינוך ההתישבותי בקיץ 2014:

            - משימה אוריינית לניתוח אירועים באבולוציה

            - עפיפונים ואבולוציה

 

 יחידת התמד"ע

מכון דוידסון לחינוך מדעי.

0 תגובות