בכיתת התגבור של המורה אורלי קיבלו שישה תלמידים את התארים הבאים, בהתאם לגובה הציון שלהם במבחן: 

 • מצטיין: תלמיד יחיד.
 • סגן מצטיין: תלמיד יחיד.
 • טוב מאוד: שלושה תלמידים. (ציון זהה)
 • בינוני: תלמיד יחיד   .

המורה אורלי גילתה שאם נצמיד לציון המבחן של כל אחד מהתלמידים שלוש ספרות נוספות מימין ונכפיל את המספר הזה במספר חד-ספרתי, נקבל מספר עם שש ספרות שכולן חייבות להיות זהות זו לזו (עבור כל אחד מהציונים הספרות הנוספות והמספר החד-ספרתי יכולים להיות שונים).

----

א.  מהו ציון המבחן של כל אחד מהתלמידים?
ב.  עבור שני תלמידים עם ציונים שונים מתקבל אותו מספר שש-ספרתי. מהם הציונים של שני התלמידים?
ג. שלושת תלמידי ה"טוב מאוד" אמנם קבלו את אותו ציון, אך לכל אחד מהם היה מספר שונה של שש ספרות. מהם שלושת המספרים השונים הללו?

5 תגובות

 • רמי

  חידת הרחבה : 6 ציונים 12 ספרות

  חידה הדומה לחידה המקורית למעט מספר הספרות :

  בכיתת התגבור של המורה אורלי קיבלו שישה תלמידים את התארים הבאים, בהתאם לגובה הציון שלהם במבחן:

  מצטיין: תלמיד יחיד.

  סגן מצטיין: תלמיד יחיד.

  טוב מאוד: שלושה תלמידים. (ציון זהה)

  בינוני: תלמיד יחיד .

  המורה אורלי גילתה שאם נצמיד לציון המבחן של כל אחד מהתלמידים 9 ספרות נוספות מימין ונכפיל את המספר הזה במספר חד-ספרתי, נקבל מספר עם 12 ספרות שכולן חייבות להיות זהות זו לזו (עבור כל אחד מהציונים הספרות הנוספות והמספר החד-ספרתי יכולים להיות שונים).

  א. מהו ציון המבחן של כל אחד מהתלמידים?

  ב. עבור שני תלמידים עם ציונים שונים מתקבל אותו מספר 12-ספרתי. מהם הציונים של שני התלמידים?

  ג. שלושת תלמידי ה"טוב מאוד" אמנם קבלו את אותו ציון, אך לכל אחד מהם היה מספר שונה של 12 ספרות. מהם שלושת המספרים השונים הללו?

 • רמי

  חידת הרחבה: שישה ציונים ותשע ספרות

  אותה החידה אך עם יותר ספרות (וסעיף שני שונה) :

  בכיתת התגבור של המורה אורלי קיבלו שישה תלמידים את התארים הבאים, בהתאם לגובה הציון שלהם במבחן:

  מצטיין: תלמיד יחיד.

  סגן מצטיין: תלמיד יחיד.

  טוב מאוד: שלושה תלמידים. (ציון זהה)

  בינוני: תלמיד יחיד .

  המורה אורלי גילתה שאם נצמיד לציון המבחן של כל אחד מהתלמידים 6 ספרות נוספות מימין ונכפיל את המספר הזה במספר חד-ספרתי, נקבל מספר עם שש ספרות שכולן חייבות להיות זהות זו לזו (עבור כל אחד מהציונים הספרות הנוספות והמספר החד-ספרתי יכולים להיות שונים).

  A. מהו ציון המבחן של כל אחד מהתלמידים?

  B. לאחד התלמידים היה מספר 9 ספרתי שספרותיו עוקבות. מה היה הציון של תלמיד זה?

  C. שלושת תלמידי ה"טוב מאוד" אמנם קבלו את אותו ציון, אך לכל אחד מהם היה מספר שונה של שש ספרות. מהם שלושת המספרים השונים הללו?

 • רמי

  תיקון סעיף C

  C. שלושת תלמידי ה"טוב מאוד" אמנם קבלו את אותו ציון, אך לכל אחד מהם היה מספר שונה של 9 ספרות. מהם שלושת המספרים השונים הללו?

 • רמי

  פתרון

  א] התארים והציונים שלהם :
  בינוני - 63
  טוב מאוד - 74
  סגן מצטיין - 79
  מצטיין - 95
  ב] ציונים שונים עבור אותו מספר 6 ספרתי :
  שתי תשובות :
  74 ו- 63 (444444)
  74 ו- 95 (666666)
  ג] המספרים בעלי 6 ספרות של תלמידי ה"טוב מאוד" : 222222,444444,666666

 • מומחה מצוות מכון דוידסוןפזיה