איך אטומים מתחברים? אפשר לשיר על זה שירים! רוצים גם? הגישו מועמדות לתחרות S-Factor

 

כל החומרים ביקום עשויים מיסודות, שרובם מתחברים בקשרים כימיים לאטומים אחרים ומרכיבים מולקולות. רוב החומרים בטבע מורכבים ממולקולות: המים, רוב הגזים באוויר, המלח, הזכוכית ועוד. יש כמה סוגים של קשרים כימיים בין אטומים, כמו קשר קוולנטי שנוצר כאשר שני יסודות חולקים זוג אלקטרונים, קשר יוני (מלח) כאשר יש לנו אטום חיובי ואטום שלילי שנמשכים זה לזה, קשר מימן המחבר אטום מימן לאטומי חמצן, חנקן או פלואור, וקשרי ון דר ולס, היוצרים חיבורים חלשים אך חשובים. הכללים הקובעים את אופי הקשרים הללו מכתיבים את הרכב החומרים שמרכיבים את היקום שלנו.

א-קפלה היא שירה קולית בלבד, בלי כלי נגינה, וחבורת acapellascience, מבצעת שירים מדעיים, בעיקר נוסח מדעי לשירים מוכרים, כמו הגירסה לשיר של אד שירן, על הקשרים שיוצרים מולקולות:

https://davidson-firefly.weizmann.ac.il/

0 תגובות