לא מפורסם

למלתונין תפקיד בבקרה על תזמון התחלת ההתבגרות המינית בבני אדם, המושפעת משינויים בריכוז המלתונין בדם.

עוד מאפיין של בלוטת האצטרובל הרלוונטי לעניינו הוא נטייתה של בלוטת האצטרובל ליצור משקעים מוצקים המכילים סידן (משקעים המורכבים מאותו החומר המשמש מרכיב מרכזי בשיניים – קלציום הידרוקסילאפטיט) המסוגלים לאגור פלואוריד באותו האופן בו הוא נאגר באמייל השן. משקעים אלו עשויים להסביר את העובדה כי בבלוטות אצטרובל שמקורן באוכלוסיה מבוגרת נמצא ריכוז פלואוריד הגבוה יותר מכל הרקמות הרכות בגוף וברמה ברת השוואה לריכוז הפלואוריד שנמצא בשיניים מאותו המקור.

יש להדגיש כי במוח בכלליות ריכוז הפלואוריד מאוד נמוך הודות למבנה הנימים במוח החוסם את כניסת הפלואוריד ע"י יצירת מחסום הדם-מוח אך באופן יוצא דופן בלוטת האצטרובל לא נכללת באיזורים עליהם חולש מחסום הדם-מוח ולכן נגישה יותר לחומרים המועברים במחזור הדם.

באשר לסכנה שמהווים פלואורידים על בלוטת האצטרובל, התשובה היא שלא ניתן לדעת אם פלואורידים מסכנים את בלוטת האצטרובל מכיוון שעד היום לא נעשו מספיק מחקרים בנושא. עד כה לא בוצע שום מחקר הבודק את בריאות או תפקוד בלוטת האצטרובל כתלות בריכוז הפלואוריד במי השתייה או כתלות בריכוז הפלואוריד המצטבר בבלוטה זו בבני אדם.
 

0 תגובות