הירח הוא לווין של כדור-הארץ, לווין טבעי. יש כמובן כמות אדירה של לווינים מלאכותיים.

רשמית לכדור הארץ יש לווין טבעי אחד – הירח, קרי ירח אחד. המרחק הממוצע בין כדור-הארץ לירח (מרכז למרכז) הינו כ-384,400 ק"מ. זהו מרחק ממוצע, כיוון שהמסלול אינו מעגל מושלם.

עם זאת, יש מעין "ירח" נוסף...בערך. ישנו אסטרואיד, אשר ניתן לו השם 3753 Cruithne, אשר מקיף אמנם את השמש, אך עם השפעה מהותית של כדור-הארץ, כיוון שהוא נוכח בסביבתו. יש הקוראים לו – בן-לוויה של כדור-הארץ, ויש הקוראים לו אף – הירח השני. הסיבה היא שבשילוב מיקום כדור-הארץ ביחס לשמש ומיקומו הוא, נראה הוא כ"עוקב" (במידת מה) אחר כדור הארץ, תוך תנועה במסלול בצורה, אשר הכי קל לתארה כ"שעועית". איור 1 מדגים את מסלולי שניהם סביב כדור הארץ, כאשר איור 2 מדגים אפקטיבית את מסלולו היחסי של "הירח השני" ביחס לכדור-הארץ, בצורת ה"שעועית". Cruithne נתגלה ב-1986, כאשר רק ב-1997 נתחוור מסלולו החריג. אפשר לקבל הגדרתו כירח, אם נתייחס להרחבת ההגדרה הנפוצה.


תמונה 1 הירח


איור 1: תנועת כדוה"א ותנועת Cruithne סביב השמש. האיור לקוח מויקיפדיה


איור 2: תנועת Cruithne יחסית לכדוה"א במסלול "שעועית" האיור לקוח מויקיפדיה


תמונה 2: סוגי שעועית להשוואה לאיור 2... התמונה לקוחה מאתר משרד החקלאות הקנדי. © Queen's Printer for Ontario, 1988

למעשה ישנם גרמי שמיים נוספים, הסמוכים לכדור הארץ (לחיפוש ברשת, באנגלית - Near Earth Objects, NEO בקיצור), אשר להם מסלולים דומים. אסטרואיד נוסף, 2002 AA29, המושפע באורח דומה, ושלושה נוספים תחת בחינה ומדידות, לראות האם, גם אותם, ניתן להגדיר כחלק מהפמליה.

תגובה אחת

  • אלי בן דוד

    שם הלווין הנוסף

    איך מבטאים את השם הבלתי אפשרי של הלווין הנוסף.מה מרחקו מכדור הארץ. למה לא מציינים בריש-גלי את קיומו והאם יש לו השפעה על תופעות אקלימיות בכדור הארץ כפי שיש לירח על תופעות גיאות ושפל