תקנון החוגים והקורסים

תנאי הקבלה לחוגים/לקורסים

 • ​מספר המקומות בחוגים/בקורסים מוגבל. כל הקודם זוכה.
 • פתיחת כל חוג/קורס מותנית במספר משתתפים מינימלי, שנקבע על ידי מכון דוידסון לחינוך מדעי. תלמידים שהחוג/הקורס שאליו נרשמו לא ייפתח יהיו זכאים לחוג/לקורס חלופי או לזיכוי מלא.
 • ​תלמידים ייחשבו כמי שנרשמו לחוג/לקורס רק אחרי שהוסדר מלוא התשלום לחוג/לקורס. תלמידים לא יוכלו להשתתף בחוג/בקורס מבלי להסדיר את התשלום טרם השתתפותם.
 • בחוגים/בקורסים שיש בהם תנאי קבלה תישלח הודעה בדוא"ל על קבלת התלמידים לחוג/לקורס. לאחר קבלת ההודעה, עליהם להסדיר את התשלום המלא.
 • ביטולים או שינויים בפעילות יימסרו מוקדם ככל האפשר ע"י רכז/ת החוגים/הקורסים בטלפון/מייל/מסרון, בהודעה כתובה או טלפונית.

כללי

 • בחוג "וטרינריה" ובקורס "הכול בראש- חקר המוח האנושי" ייתכן ויתקיימו מפגשים המלווים במגע עם בעלי חיים.

סדרי תשלום והנחות

 • התשלום מתבצע דרך האתר או דרך מרכז הרישום: 08-9378300.
 • הרשמה מוקדמת: 10% הנחה על דמי ההשתתפות בחוגים/בקורסים יינתנו לנרשמים עד סוף אוגוסט 2019.
 • ​הנחה לאחים או לנרשמים ליותר מחוג/מקורס אחד: 10% הנחה על חוג/קורס שני ואילך. אין כפל הנחות. על מנת לקבל את ההנחה יש להירשם טלפונית: 08-9378300.
 • אין כפל הנחות.

מלגות

 • המבקשים מלגות מסיבות כלכליות ימלאו את טופס בקשת המלגה. יש למלא את הטופס ולהחזירו בצירוף האישורים הנדרשים למרכז הרישום. שימו לב – אי הגשת המסמכים הדרושים תגרום לעיכוב בדיון במלגה.
 • ​על מנת להבטיח את המקום בחוג/בקורס יש להירשם מראש במקביל להגשת טופס בקשת המלגה. לטופס בקשת המלגה יש לצרף תצלומים של תלושי המשכורת של שני ההורים ואישורים אחרים על ההכנסה המשפחתית לא יאוחר מ־1 באוקטובר 2019 .תשובה על גובה המלגה תינתן בתוך חודש מיום קבלת הבקשה.

עזיבת חוגים/קורסים והחזר דמי השתתפות

 • המעוניינים לעזוב ימלאו "טופס ביטול חוג/קורס" המצוי בדף החוגים/הקורסים באתר מכון דוידסון לחינוך מדעי.
 • האחריות על מתן הודעה על פרישה מחוג/מקורס מוטלת אך ורק על החניכים או ההורים ולא הרכז/ת או המדריכ/ה. הודעה בעל-פה איננה נחשבת הודעה על פרישה. לא יוחזרו תשלומים ללא הודעה על ביטול/פרישה מחוג/מקורס במועד וחתימה על "טופס ביטול חוג/קורס
 • היה והביטול יתבצע טרם תחילת החוג או הקורס – יינתן החזר כספי בניכוי עמלה של 5%.
 • היה והביטול יתבצע במהלך שנת הפעילות – הלקוח יזוכה בהתאם לכמות המפגשים שנותרו, מרגע ההודעה ועד סיום החוג או הקורס.
 • לא יינתן החזר כספי כלל החל מתאריך 31.01.2020.
 • תלמידים ייחשבו כאילו המשיכו להשתתף בחוג/בקורס כל עוד לא מילאו "טופס ביטול חוג/קורס".
 • ​ההחזרים יבוצעו על ידי מרכז הרישום, והתלמידים יעודכנו בטלפון או בכתב על הזיכוי.
 • על הורי התלמידים חלה האחריות לעדכן את מרכז הרישום במכון דוידסון לחינוך מדעי בכל שינוי בפרטים שנמסרו בעת ההרשמה.