תקנון החוגים

תנאי הקבלה לחוגים

 • ​מספר המקומות בחוגים מוגבל. כל הקודם זוכה.
 • פתיחת כל חוג מותנית במספר משתתפים מינימלי, שנקבע על ידי מכון דוידסון לחינוך מדעי. תלמידים שהחוג שאליו נרשמו לא ייפתח יהיו זכאים לחוג חלופי או לזיכוי מלא.
 • ​תלמידים ייחשבו כמי שנרשמו לחוג רק אחרי שהוסדר מלוא התשלום לחוג. תלמידים לא יוכלו להשתתף בחוג מבלי להסדיר את התשלום טרם השתתפותם.
 • בחוגים שיש בהם תנאי קבלה תישלח הודעה בדוא"ל על קבלת התלמידים לחוג. לאחר קבלת ההודעה, עליהם להסדיר את התשלום המלא.
 • ביטולים או שינויים בפעילות יימסרו מוקדם ככל האפשר ע"י רכז/ת החוגים בטלפון/מייל/מסרון, בהודעה כתובה או טלפונית.

כללי

 • בחוג וטרינריה יתקיימו מפגשים המלווים במגע עם בעלי חיים.
   

סדרי תשלום והנחות

 • התשלום מתבצע דרך האתר או דרך מרכז הרישום: 08-9378300.
 • הרשמה מוקדמת: 10% הנחה על דמי ההשתתפות בחוגים יינתנו לנרשמים עד סוף אוגוסט 2018.
 • ​הנחה לאחים או לנרשמים ליותר מחוג אחד: 10% הנחה על חוג שני ואילך. אין כפל הנחות. על מנת לקבל את ההנחה יש להירשם טלפונית: 08-9378300.
 • אין כפל הנחות.

מלגות

 • המבקשים מלגות מסיבות כלכליות ימלאו את טופס בקשת המלגה. יש למלא את הטופס ולהחזירו בצירוף האישורים הנדרשים למרכז הרישום. שימו לב – אי הגשת המסמכים הדרושים תגרום לעיכוב בדיון במלגה.
 • ​על מנת להבטיח את המקום בחוג יש להירשם מראש במקביל להגשת טופס בקשת המלגה. לטופס בקשת המלגה יש לצרף תצלומים של תלושי המשכורת של שני ההורים ואישורים אחרים על ההכנסה המשפחתית לא יאוחר מ־1 באוקטובר 2018 .תשובה על גובה המלגה תינתן בתוך חודש מיום קבלת הבקשה.

עזיבת חוגים והחזר דמי השתתפות

 • המעוניינים לעזוב ימלאו "טופס ביטול חוג" המצוי בדף החוגים באתר מכון דוידסון לחינוך מדעי .
 • האחריות על מתן הודעה על פרישה מחוג מוטלת אך ורק על החניכים או ההורים ולא הרכז/ת או המדריכ/ה. הודעה בעל-פה איננה נחשבת הודעה על פרישה. לא יוחזרו תשלומים ללא הודעה על ביטול/פרישה מחוג במועד וחתימה על "טופס ביטול חוג
 • ​מהרישום ועד תחילת החוג יינתן במקרה של עזיבה החזר כספי בניכוי 5% עמלה.
 • ​משתתף הפורש עד ה-15 בחודש יחויב עבור חצי חודש. משתתף הפורש אחרי ה-15 בחודש יחויב עבור חודש מלא.
 • החל מהתאריך 31.1.2019 לא יינתנו החזרים כספיים.
 • תלמידים ייחשבו כאילו המשיכו להשתתף בחוג כל עוד לא מילאו "טופס ביטול חוג".
 • ​ההחזרים יבוצעו על ידי מרכז הרישום, והתלמידים יעודכנו בטלפון או בכתב על הזיכוי.
 • על הורי התלמידים חלה האחריות לעדכן את מרכז הרישום במכון דוידסון לחינוך מדעי בכל שינוי בפרטים שנמסרו בעת ההרשמה.