הנחיות קורונה

1. על כל ילד להגיע עם הצהרת בריאות עדכנית חתומה לאותו היום לאחר מדידת חום עצמאית בבית.

2. יש לעטות מסכה על הפנים לכל אורך הפעילות.

3. קיימים מתקני אלכוג'ל/מגבוני חיטוי בחדרי הפעילות.

4. אין להגיע לחוג במקרים הבאים:

  • למשתתף/ת היה חום ב-48 השעות שקדמו לפעילות
  • המשתתף/ת סובל/ת משיעול או קוצר נשימה, למעט שיעול או קוצר נשימה על רקע מצב כרוני (כדוגמת אסטמה או אלרגיה)
  • ​​המשתתף/ת היה/הייתה בקרבת חולה קורונה מאומת ב-14 הימים שקדמו לפעילות
  • המשתתף/ת או בני ביתו/ה צריכים להיות בבידוד

5. אין להביא מזון לפעילות. ניתן להביא בקבוק שתיה.

6. הורים ומלווים לא יכולים להיות נוכחים בשטח הבניין או המדשאות. המתנה יכולה להתקיים ברכבים. ניתן להשאיר את המשתתפים ולחזור לאסוף בסיום הפעילות.

7. יש להוריד ולאסוף את המשתתפים במועד ובמקום הקבועים מראש. יש לפעול על פי כללי הבטיחות וחוקי התנועה. לנוחיות המלווים קיימת חניית אורחים בקרבה למבנה.

8. ניתן להביא את המשתתפים 15 דק׳ לפני תחילת הפעילות ולאסוף אותם עד 15 דק׳ לאחר סיום הפעילות. רכז הפעילויות יחכה 15 דק׳ לפני תחילת הפעילות בכניסה התחתונה למבנה החוגים, יקבל את המשתתפים ויפנה אותם לחדרי הפעילות.

9. ההנחיות יכולות להשתנות מעת לעת ואנו נעדכן עם כל שינוי.