מדיניות ביטולים וזיכויים

מסעות הקיץ הדיגיטליים של מכון דוידסון

החזר כספי מלא יינתן עד שבוע לאחר ההרשמה.
אחרי שבוע ויותר מיום ההרשמה לא יינתן החזר כספי.