תקנון סדנאות העשרה המתקיימות בקמפוס ובמקוון (תשפ"ג)

במקרים בהם לא ניתן יהיה לקיים מפגשים "פנים מול פנים" עקב הנחיות של רשות מוסמכת או בהתאם לשיקול הדעת של מכון דוידסון, יהיה רשאי מכון דוידסון לבצע רכיבים מסויימים מהתוכנית באופן וירטואלי/מקוון במקום מפגשים "פנים מול פנים", ואלו ייחשבו כחלק מהתוכנית והמזמין ישלם את התמורה המלאה.

עזיבת סדנה/סדנת זום והחזר דמי השתתפות:

 • המעוניינים לעזוב ימלאו "טופס בקשה לביטול" המצוי בדף פירוט הסדנאות באתר מכון דוידסון לחינוך מדעי 
 • ניתן לקבל החזר כספי בניכוי 5% דמי ביטול עד שבוע לפני תחילת הסדנה
 • ​במהלך השבוע שלפני תחילת הסדנה יינתן החזר כספי בגובה 30% מעלות הסדנה
 • מעבר לכך לא ניתן יהיה לקבל החזר כספי
 • תלמידים ייחשבו כאילו המשיכו להשתתף בסדנה כל עוד לא מילאו "טופס בקשה לביטול ".
 • ​ההחזרים יבוצעו על ידי מרכז קשרי לקוחות, והתלמידים יעודכנו בטלפון או בכתב על ביצוע הזיכוי.
 • על הורי התלמידים חלה האחריות לעדכן את מרכז קשרי לקוחות במכון דוידסון לחינוך מדעי בכל שינוי בפרטים שנמסרו בעת ההרשמה.

תנאי הקבלה לסדנה/ סדנת זום:

 • ​מספר המקומות בסדנאות מוגבל. כל הקודם זוכה.
 • פתיחת כל סדנה מותנית במספר משתתפים מינימלי, שנקבע על ידי מכון דוידסון לחינוך מדעי. תלמידים שהסדנה שאליה נרשמו לא תיפתח יהיו זכאים לסדנה חלופית או לזיכוי מלא.
 • ​משתתפים ייחשבו כמי שנרשמו לסדנה רק אחרי שהוסדר מלוא התשלום לסדנה. משתתפים לא יוכלו להשתתף סדנה מבלי להסדיר את התשלום טרם השתתפותם.
 • בסדנאות שיש בהן תנאי קבלה תישלח הודעה בדוא"ל על קבלת המשתתפים לסדנה. לאחר קבלת ההודעה, עליהם להסדיר את התשלום המלא.
 • ביטולים או שינויים בפעילות יימסרו מוקדם ככל האפשר ע"י רכז/ת החוגים/הקורסים בטלפון/מייל/מסרון, בהודעה כתובה או טלפונית.

סדרי תשלום והנחות:

 • התשלום מתבצע דרך האתר או דרך מרכז קשרי לקוחות: 08-9378300.
 • ​הנחה לאחים או לנרשמים ליותר מחוג/מקורס/סדנה אחד: 10% הנחה על חוג/קורס/סדנה שני ואילך על הפעילות הזולה מביניהם. על מנת לקבל את ההנחה יש לפנות למרכז קשרי לקוחות בטלפון: 08-9378300.
 • אין כפל הנחות.

מלגות לחוגים:

 • המבקשים מלגות מסיבות כלכליות ימלאו את טופס בקשת המלגה. יש למלא את הטופס ולהחזירו בצירוף האישורים הנדרשים למרכז הרישום. שימו לב – אי הגשת המסמכים הדרושים תגרום לעיכוב בדיון במלגה.
 • ​לטופס בקשת המלגה יש לצרף תצלומים של תלושי המשכורת של שני ההורים ואישורים אחרים על ההכנסה המשפחתית. תשובה על גובה המלגה תינתן בתוך חודש מיום קבלת הבקשה.

מעבר לתקנון החוגים