תקנון

סדנאות קצרות במדע

תנאי הקבלה

 • מספר המקומות בסדנאות מוגבל. כל הקודם זוכה.
 • ​פתיחת כל סדנה מותנית במספר משתתפים מינימלי, הנקבע על ידי מכון דוידסון לחינוך מדעי. תלמידים שהסדנה שאליה נרשמו לא תיפתח יהיו זכאים לסדנה חלופית או לזיכוי מלא.
 • תלמידים ייחשבו כמי שנרשמו לסדנה רק אחרי שהוסדר מלוא התשלום לסדנה. תלמידים לא יוכלו להשתתף בסדנה מבלי להסדיר את התשלום טרם השתתפותם.
 • ביטולים או שינויים בפעילות, ימסרו מוקדם ככל האפשר ע"י המורה בטלפון/ במייל/ב sms , בהודעה כתובה או טלפונית.
 • מכון דוידסון לחינוך מדעי שומר לעצמו את האפשרות להפסיק פעילות משתתף עקב אי התאמה, במקרה כזה יוחזר למשתתף התשלום על התקופה הנותרת.

סדרי תשלום והנחות

 • התשלום מתבצע דרך האתר או דרך מרכז הרישום: 08-9378300.
 • הנחות תינתנה למשפחות שנרשמות ליותר מסדנה או חוג אחד: 10% על סדנה או חוג שני ואילך, הזול מביניהם.
 • אין כפל הנחות.

עזיבת חוגים והחזר דמי השתתפות

 • המעוניינים לעזוב ימלאו "טופס ביטול" המצוי בדף פירוט הסדנאות באתר מכון דוידסון לחינוך מדעי 
 • ניתן לקבל החזר כספי בניכוי 5% דמי ביטול עד שבוע לפני תחילת הסדנה
 • ​במהלך השבוע שלפני תחילת הסדנא יינתן החזר כספי בגובה 30% מעלות הסדנה
 • מעבר לכך לא ניתן יהיה לקבל החזר כספי
 • תלמידים ייחשבו כאילו המשיכו להשתתף בסדנה עד לקבלת הודעת העזיבה שלהם בכתב
 • ​ההחזרים יבוצעו על ידי מרכז הרישום, והתלמידים יעודכנו בטלפון או בכתב על ביצוע הזיכוי.
 • על התלמידים חלה האחריות לעדכן את משרדי מכון דוידסון לחינוך מדעי בכל שינוי בפרטים שנמסרו בעת ההרשמה
 • אני מודע לכך כי חלק מהפעילויות מצולמות ויתכן שיעשה בהן שימוש בפרסומי מכון דוידסון, בדפוס וברשת האינטרנט. (הורה שמתנגד לצילום בנו/ביתו מתבקש לעדכן את המשתתף וכן אותנו בדוא"ל)