תאריכי סיורים תשע"ח

הכיתה הארצית למדעי כדור הארץ

סמינר הפתיחה:

סיור ראשון – 6 בספטמבר 2017

שנה א':

סיור שני – 19 באוקטובר 2017

סיור שלישי – 14 בנובמבר 2017

סיור רביעי – 11 בדצמבר 2017

סיור חמישי –10-11 בינואר 2018