תאריכי המפגשים – חוג המעגלים המתמטיים

מפגש 1: 22.10.2018
מפגש 2: 29.10.2018
מפגש 3: 12.11.2018
מפגש 4: 26.11.2018
מפגש 5: 17.12.2018
מפגש 6: 31.12.2018
מפגש 7: 14.1.2019
מפגש 8: 4.2.2019
מפגש 9 :11.2.2019
מפגש 10: 25.2.2019
מפגש 11: 11.3.2019
מפגש 12: 25.3.2019
מפגש 13: 8.4.2019
מפגש 14: 29.4.2019
13.5.2019 שמור להשלמת מפגשים בעת הצורך
מפגש 15: 27.5.2019
מפגש 16: 10.6.2019