ניקוד הכספת בטורניר הבינלאומי

הניקוד הסופי ייקבע על סמך ממוצע משוקלל של חמישה מרכיבים:

  1. ציוני צוות שופטים בכיר. 45% מהניקוד הסופי.

כל קבוצה תיבחן על ידי צוות מקצועי בהרכב של שלושה שופטים, אנשי סגל ממכון ויצמן למדע, ממכון דוידסון לחינוך מדעי ומורים נבחרים. כל שופט יבחן את חברי הקבוצה באופן אישי ונפרד.

הקריטריונים שהשופטים יבחנו:

  • תהליך פיתוח הרעיון התיאורטי – גיבוש הרעיון, ארגונו ומיזוג המידע.
  • יידע והבנה – הפעלת שיקול דעת בבחירת העקרונות הפיסיקאליים, רמת ההבנה ושיתוף הפעולה של כל חברי הצוות, יכולת לקשר לתופעות או לשימושים אחרים. 
  • יישום  תפעול פשוט, רציף ואלגנטי שאינו מתחכם תוך ביצוע הפעולות הסופיות הנדרשות להשלמת כספת אסתטית ושימוש בחומרים המתאימים למנגנון.

2. הערכה של התלמידים – משוב פורצים. 20% מהניקוד הסופי.

הקריטריונים לדירוג:

  • יישום – הכספת מציגה רעיון מקורי, התפעול פשוט, רציף ואלגנטי ואינו מתחכם.
  • איכות וגימור – השלמת כספת אסתטית תוך שימוש בחומרים המתאימים למנגנון.
  • אינטראקציה עם חברי צוות הכספת – צוות הכספת גילה יחס אדיב והכספת בנויה ומוצגת באופן הוגן

3. הצלחות הצוות בפריצה לכספות אחרות. 25% מהניקוד הסופי.

4. עמידות הכספת בניסיונות פריצה. 10% מהניקוד הסופי.