מפגשים שלב ב' תש"פ

  • מפגש ראשון: 18 לספטמבר 2019, י"ח באלול, תשע"ט
    הרצאה שלי גריון, צוות המחקר של המחשוב הקוואנטי, יב"מ בנושא מחשוב קוואנטי.
  • מפגש שני: 18 לדצמבר 2019, כ' כסלו, תש"פ
    יתקיים במכון דוידסון לחינוך מדעי עם מרצים מהפקולטה להנדסה, אוניברסיטת בר אילן.