מפגשים שלב ב' תשע"ט

  • 31  באוקטובר 2018, כ"ב בחשוון תשע"ט
  • 16 בינואר 2019, י' בשבט