מפגשים שלב א' תשפ"א

  • מפגש ראשון: 21 באוקטובר 2020, ג' חשון תשפ"א
  • מפגש שני: 11 בנובמבר 2020, כ"ד חשון תשפ"א
  • מפגש שלישי: 2 בדצמבר 2020, ט"ז כסלו תשפ"א
  • מפגש רביעי: 23 בדצמבר 2020, ח' טבת תשפ"א
  • מפגש חמישי: 13 בינואר  2021, כ"ט טבת תשפ"א
  • מפגש שישי: 3 בפברואר 2021, כ"א שבט תשפ"א
  • מפגש שביעי: 24 בפברואר 2021, י"ב אדר תשפ"א
  • מפגש שמיני: 10 במרץ 2021, כ"ו אדר תשפ"א